Over de bibliotheek

Over de bibliotheek

Naam: Stichting overO
Nummer KvK: 90841646
Nummer omzetbelasting: NL865471575B01

Contactgegevens

Oudestraat 216
8261 CA KAMPEN 

e-mail:  post@bibliotheekkampen.nl
telefoon: 038-3312101

Directeur-bestuurder    Astrid Vrolijk‑de Mooij 

Samenstelling Raad van Toezicht 

voorzitter:   Fokke Dijkstra   

Kasper van der Molen

Erik Koek

Saskia Burgers

Martin Hemmink

Richard Hofsink

Harke Plas


De Raad van Toezicht werkt volgens de Code Cultural Governance 2019. 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeente Kampen te bevorderen en in stand te houden, in de meest ruime zin (Statuten, artikel 2).BeleidsplanLees ons beleidsplan 2021-2024 (download als pdf)ANBI: voordelig schenken en nalaten aan de Bibliotheek De Bibliotheek is bij de Belastingdienst aangemerkt als instelling met een Culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een culturele ANBI status biedt extra voordelen. De culturele ANBI status betekent, dat de Bibliotheek geen belasting hoeft te betalen over nalatenschappen en/of schenkingen. Een schenking is ook voordelig voor de schenker: als particulier kunt u bij de aangifte inkomensbelasting een donatie aan de Bibliotheek voor  1,25 x het bedrag aftrekken. Voor ondernemingen geldt dat een gift voor 1,5 x het bedrag  afgetrokken mag worden bij de opgave vennootschapsbelasting.  Meer informatie over de voordelen van schenken onder de ANBI-regeling vindt u op de site van de Belastingdienst. Ook kunt u contact opnemen met Annette Schol, bestuurder van de Bibliotheek ( of 038-3331828).  Bekijk hier onze verplichte ANBI-status publicatie (pdf) Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Bekijk hier het jaarverslag 2022: Download hier de PDF.

Financiële verantwoording

Klik hier om een samenvatting van de jaarrekening 2020 te bekijken (pdf)Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Beloning is volgens de CAO Openbare bibliotheken.De volgens de Wet Normering Topinkomens vereiste informatie over inkomens en vergoedingen aan topfunctionarissen vindt u hier (pdf).