Naam: Stichting Openbare Bibliotheek Kampen
Nummer KvK: 40059322
Nummer omzetbelasting: NL002639580B01

Bibliotheken zijn bij de Belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instellingen' (ANBI).

Contactgegevens
Oudestraat 216
8261 CA KAMPEN
e-mail:
telefoon: 038-3312101

Directeur-bestuurder

A.E.B. Schol

 

Samenstelling Raad van Toezicht:

F. Dijkstra

R. van Heeswijk 

L.A.C. van Lieshout

A. Streefland

F. Wilmsen


Doelstelling
De stichting heeft ten doel de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeente Kampen te bevorderen en in stand te houden, in de meest ruime zin (Statuten, artikel 2).

Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan 2017-2020 te bekijken (pdf)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Bekijk hier het jaarverslag 2017:

 

Financiële verantwoording
Klik hier om een samenvatting van de jaarrekening 2017 te bekijken (pdf)

Beloningsbeleid
Beloning is volgens de CAO Openbare bibliotheken.

De volgens de Wet Normering Topinkomens vereiste informatie over inkomens en vergoedingen aan topfunctionarissen vindt u hier (pdf)