Naam: Stichting Openbare Bibliotheek Kampen 
Nummer KvK: 40059322 
Nummer omzetbelasting: NL002639580B01

Contactgegevens
Oudestraat 216
8261 CA KAMPEN 
e-mail:  
telefoon: 038-3312101

Interim directeur-bestuurder

A. Bruggeman 

Samenstelling Raad van Toezicht per 1 juni 2021

  • Callista Bos, voorzitter
  • Fokke Dijkstra
  • Kasper van der Molen
  • Erik Koek

De Raad van Toezicht werkt volgens de Code Cultural Governance 2019.

 

Gevolmachtigde

Anke Bruggeman 
Interim directeur - bestuurder


Doelstelling
De stichting heeft ten doel de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeente Kampen te bevorderen en in stand te houden, in de meest ruime zin (Statuten, artikel 2).

Beleidsplan

Lees ons beleidsplan 2021-2024 (download als pdf)

ANBI: voordelig schenken en nalaten aan de Bibliotheek 

De Bibliotheek is bij de Belastingdienst aangemerkt als instelling met een Culturele ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een culturele ANBI status biedt extra voordelen. 

De culturele ANBI status betekent, dat de Bibliotheek geen belasting hoeft te betalen over nalatenschappen en/of schenkingen. 

Een schenking is ook voordelig voor de schenker: als particulier kunt u bij de aangifte inkomensbelasting een donatie aan de Bibliotheek voor  1,25 x het bedrag aftrekken. Voor ondernemingen geldt dat een gift voor 1,5 x het bedrag  afgetrokken mag worden bij de opgave vennootschapsbelasting.  Meer informatie over de voordelen van schenken onder de ANBI-regeling vindt u op de site van de Belastingdienst. Ook kunt u contact opnemen met Annette Schol, bestuurder van de Bibliotheek ( of 038-3331828). 

 Bekijk hier onze verplichte ANBI-status publicatie (pdf)

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Bekijk hier het jaarverslag 2021:

 

Financiële verantwoording

Klik hier om een samenvatting van de jaarrekening 2020 te bekijken (pdf)

Beloningsbeleid
Beloning is volgens de CAO Openbare bibliotheken.

De volgens de Wet Normering Topinkomens vereiste informatie over inkomens en vergoedingen aan topfunctionarissen vindt u hier (pdf).