VoorleesExpress

VoorleesExpress | Geen kind zonder voorlezen

Niet alle kinderen worden thuis (voldoende) voorgelezen. Als kinderen te weinig met boeken en lezen in aanraking komen, beginnen zij vaak met een taalachterstand aan de basisschool.Kinderen die op jonge leeftijd voorgelezen worden, kennen veel meer woorden. De kans dat zij beter presteren op school is daardoor aanzienlijk groter.

De VoorleesExpress brengt voorleesplezier (in huis)

De VoorleesExpress introduceert het voorleesritueel bij gezinnen om zo de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en de leescultuur thuis te verbeteren. Het leesplezier staat daarbij centraal: samen lezen is leuk en gezellig!

Voor wie?
De VoorleesExpress geeft extra aandacht aan gezinnen met kinderen van 2 tot en met 8 jaar die moeite hebben met taal. Gezinnen worden aangemeld door toeleiders bijv. de leerkracht, wijkverpleegkundige, logopediste. Twintig weken lang komt er elke week een vrijwilliger bij hen thuis, in school of in de bibliotheek om voor te lezen. Zo breiden de kinderen hun woordenschat uit, ontwikkelen ze hun taalgevoel en ontdekken ze, samen met hun ouder(s), hoe leuk boeken zijn.

Ook maakt het gezin kennis met de mogelijkheden en het aanbod van de Bibliotheek. De VoorleesExpress wordt in Overijssel uitgevoerd door het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.voorleesexpress.nl of neem contact op met Irma Hollander, projectleider VoorleesExpress.
Email: voorleesexpress@bibliotheekkampen.nl Bellen kan ook: 038 - 333 1828.

 

 


De VoorleesExpress is op zoek naar nieuwe voorlezers en coördinatoren!

 

Kun jij op interactieve manier kinderen voorlezen? Wil je ouders het belang van voorlezen bijbrengen? Wil je een bijdrage leveren aan het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen? Dan is de VoorleesExpress op zoek naar jou!Of heb jij coachende vaardigheden en lijkt het je leuk om voorlezers en de voorleesgezinnen te begeleiden? Dan zoeken we jou als coördinator bij de VoorleesExpress! 

Wat doe je als voorlezer bij de VoorleesExpress?

Je gaat 20 weken op een vast moment in de week kinderen (2 – 8 jaar) voorlezen. Daardoor breng je leesplezier in het gezin. Je stimuleert kinderen in hun taalontwikkeling. Je betrekt de ouders en geeft hen de handvatten om zelf voor te lezen en (bibliotheek)boeken in huis te halen. Daarvoor breng je met het gezin een bezoek aan de bibliotheek. We gooien je niet zomaar in het diepe. Je wordt begeleid door de coördinator VoorleesExpress.  

Wat doe je als coördinator bij de VoorleesExpress?

De coördinator begeleidt ongeveer 5 voorlezers en hun gezinnen. Samen met hen zoek je naar manieren om het voorlezen een blijvende plek te geven in het gezin. De coördinator organiseert een aantal voorlezersbijeenkomsten en je gaat met de voorlezer op bezoek bij het gezin. Je koppelt terug met de projectleider VoorleesExpress. Je wordt hiervoor getraind en begeleid door de projectleider VoorleesExpress.  

Meer informatie 

Ben je geïnteresseerd maar wil je eerst meer weten over voorlezer of coördinator worden bij de VoorleesExpress, neem dan contact op met Irma Hollander, projectleider VoorleesExpress,
email:  voorleesexpress@bibliotheekkampen.nl 

Voor toeleiders:

Informatie: 
Ben jij leerkracht of pedagogisch medewerker en heb je een kind in de groep waarbij je een taalachterstand signaleert? Ken je een gezin dat wel wat ondersteuning op taalgebied kan gebruiken? Meld het dan aan bij de VoorleesExpress! 

Wat verwachten we van jou?   
Maakt jouw peuterspeelzaal, kinderopvang of (voor)school voor het eerst kennis met de VoorleesExpress? Meld je dan aan voordat je je eerste gezin opgeeft, dan krijg je van ons informatie waarin wordt uitgelegd hoe de VoorleesExpress werkt. Ook ontvang je een link naar het digitale inschrijfformulier.

Vooraf is het belangrijk om het volgende te weten:
Voordat je een gezin opgeeft, check je of het gezin aan de selectiecriteria voldoet en voer je een motiverend gesprek met de ouder(s).

Samenwerking 
Jaarlijks koppelen we zo’n 25 gezinnen en voorlezers binnen het totale werkgebied van Bibliotheek Kampen. Dat betekent dat we actief zijn in Kampen, Wilsum, IJsselmuiden, Grafhorst, Kampereiland, Kamperveen, ’s Heerenbroek en Zalk. We werken samen met voorschoolse instellingen, scholen, Centrum Jeugd en Gezin(CJG), logopedisten, Pento en Kentalis. Zij dragen gezinnen voor en melden ze officieel aan.   

Herkomst
Van de deelnemende gezinnen is het merendeel van niet-Nederlandse komaf (bijna 85%). Zo’n 5% van de gezinnen bestaat uit een Nederlandse en een buitenlandse ouder en bij de andere 10 % zijn beide ouders Nederlands. De leeftijden van de kinderen variëren van 2 tot en met 8 jaar. De afgelopen jaren hebben we kennis gemaakt met zo’n 20 andere culturen, die op hun beurt weer kennis maakten met de Bibliotheek én bovendien lid werden.