Resultaten 91 - 100 van 117

Wie wordt dé spellingkampioen 2019 van Overijssel?

In het Giga Konijnenhol van Vrijetijdspark Beerze Bulten wordt op maandagavond 1 april de finale van het Junior Dictee Overijssel gehouden. Het Junior Dictee Overijssel is een initiatief van een groot aantal Overijsselse bibliotheken. Deelnemers aan het dictee zijn 14 spellingkampioenen uit de groepen zeven en acht van het basisonderwijs, die eerder als besten uit de bus kwamen bij een voorronde in hun plaatselijke bibliotheek.

Wij wensen Koen Stoffer van de OBS Dirk van Dijkschool en Jasper Bruins van CBS Het Stroomdal vanavond heel veel succes!

Wil jij uitgedaagd worden om over je eigen schrijfgrenzen heen te stappen?


Iedereen kan creatief schrijven. Ben jij ervan overtuigd dat jij geen creatieve letter op papier krijgt? Ik deel deze overtuiging niet en laat je graag kennismaken met manieren waardoor je anders leert te kijken, denken en schrijven. Maar vooral door te leren schrijven vanuit je hart. Over wat er voor jou toe doet. In deze workshop deel mijn creativiteit graag met jou.

1904 DianadeGroot WorkshopGrensverleggendSchrijven


In de workshop ‘Grensverleggend Schrijven’ maak je kennis met een aantal creatieve schrijfoefeningen die je helpen te ontdekken wat er intuïtief uit je pen kan vloeien. Je hoeft geen schrijfervaring te hebben of bang te zijn dat je niet goed genoeg bent. Het gaat ook niet om het opleveren van de perfecte tekst, maar om de woorden die jij mooi vindt en bij jou passen. Schrijfregels laten we in deze workshop los waardoor je minder hoeft na te denken, maar juist je hart laat spreken.

Lees hier verder, en meld je aan!

1903 Narrow Grensverleggend schrijven

Ga in gesprek met Levende Boeken!


Zaterdag 23 maart vanaf 13:30 uur -> Human Library in Bibliotheek Kampen

Bijvoorbeeld met een adoptiekind, transgender, vluchting, slachtoffer huiselijk geweld of met monnik Sangye:

Als zeeman trok dit boek de hele wereld door, altijd geïnteresseerd in de wereldreligies, danste hij met de Zoeloes in Zuid Afrika en deed onder andere gebedsdiensten met Soefi's en Moslims in het Arabische deel. Hierna vestigde hij zich op het vaste land en werd manager in het bedrijfsleven. Op zijn vijfenveertigste stopte hij hiermee om zich te wijden aan het welzijn van alle levende wezens en studie van alle religieuze stromingen. Zo ontdekte hij het boeiende pad van het Tibetaanse Boeddhisme en werd monnik.

Nu is dit boek beschikbaar voor gesprekken over het pad van de Dharma, het Boeddhistische pad dat gericht is op liefde en compassie voor alle levende wezens en het opheffen van al het lijden.

Het boek ervaart dat sommige orthodox-religieuze mensen moeite hebben met andere stromingen. Volgens dit boek komt dit veelal door onwetendheid en hij nodigt iedereen uit via hem wat kennis op te doen.

1903 HumanLibrary Monnik

 

Lees meer over The Human Library: https://www.thehumanlibrary.nl/

Ga in gesprek met Levende Boeken!
Zaterdag 23 maart vanaf 13:30 uur -> Human Library NL in Bibliotheek Kampen

Bijvoorbeeld met een transgender, vluchteling, monnik, veganist of Anita Wix, die kampte met huiselijk geweld:

1903 HumanLibrary AnitaWix

Wat is er eigenlijk huiselijk aan geweld? Het is niet bepaald gezellig. Wel heerst er een groot taboe op het onderwerp. Eén van de belangrijkste lessen die dit levende boek wil overbrengen is dat het iedereen kan overkomen. Vaak denken mensen dat je er gewoon uit kunt stappen. Dat is om verschillende redenen toch erg lastig.

Na jaren van reflectie kan dit boek zeggen dat ze geen slachtoffer is. Ze helpt nu andere mensen en geeft voorlichting over het onderwerp. Wil jij meer weten? Lees dan dit toegankelijke, positieve boek.

 

Lees meer over de Human Library:

https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/548-human-library-kampen

https://www.thehumanlibrary.nl/

 

1903 HumanLibrary Widhjantimala Brandsma

Ga in gesprek met Levende Boeken!

Bijvoorbeeld met een homoseksueel, NSB-kind, monnik, ex jehova's getuige of adoptiekind Widhjantimala Brandsma:

Adoptie is voor de meeste mensen een bekend fenomeen. Minder bekend is dat een adoptiekind leeft in een wereld vol emoties en gedachten. Meer dan je als geadopteerde soms wilt. Adoptie speelt altijd een rol in je leven. Gaat altijd met je mee. Als een schaduw. Soms zichtbaar. Soms onzichtbaar.

Dit boek komt uit twee verschillende werelddelen en werd – aangezien voor buitenlander - vaak gepest. Niet alleen voor de ander is dit boek een onbekende, maar ook voor zichzelf. Niemand aan wie genetisch gerefereerd kan worden, voelt soms best ontheemd en eenzaam.

Na veertig jaar adoptie besluit dit boek haar eigen koers te varen. Het is tijd om dromen te volgen en gevolg te geven aan de dingen die op haar pad komen. Nieuwsgierig? Leen dan dit boek!

 

Lees verder over The Human Library: Zaterdag 23 maart

Ga in gesprek met Levende Boeken!
Zaterdag 23 maart vanaf 13:30 uur -> Human Library NL in Bibliotheek Kampen

Bijvoorbeeld met een adoptiekind, homoseksueel, ex jehova's getuige, veganist of met Yousef, vluchteling uit Syrië:

1903 HumanLibrary Yousef

Waarom is dit levende boek gevlucht en hoe bouwt hij zijn leven, ondanks het verlies van familie, vrienden en een toekomst in zijn geboorteland, weer op? Door alle ervaring die dit boek opdeed, leerde hij dat iedereen van toegevoegde waarde kan zijn voor Nederland, ongeacht afkomst. Dit doel streeft Yousef ook na, bijvoorbeeld door het volgen van een studie.

Ook licht het boek toe hoe volgens hem de media vaak nepnieuws over vluchtelingen verspreiden. Deze informatie is mogelijk gemanipuleerd, zodat een verkeerd beeld kan ontstaan. Door dit boek te lezen, krijgt u een kijkje in de ervaringen van een vluchteling, het aardingsproces in een nieuw land met een andere cultuur en in de dilemma’s die hierbij komen kijken.

1903 Uitreiking cheque aan Taalpunten bij deltaWonen Zwolle

Taalpuntdocenten uit Zwolle, Kampen en Oldebroek, een Taalambassadeur en medewerkers van deltaWonen.

 

DeltaWonen overhandigt cheque aan Taalpunten Zwolle, Kampen en Oldebroek

DeltaWonen heeft zich met de jaarlijkse Goede Doelen actie ingezet voor laaggeletterdheid en maar

liefst € 3498,- opgehaald. De keuze voor dit goede doel sluit aan bij het nieuwe koersplan van

deltaWonen, waarin circulariteit en inclusiviteit de belangrijkste maatschappelijke pijlers zijn. Bij

inclusie gaat het om gelijke kansen creëren voor iedereen. DeltaWonen geeft hier onder andere met

het project ‘laaggeletterdheid’ vorm aan. Door aandacht te besteden aan laaggeletterdheid bij onze

medewerkers en huurders, kan deltaWonen de huurders die moeite hebben met lezen en schrijven

beter bereiken met passende communicatie. Ook kan bij signalering doorverwezen worden naar

instanties zoals het Taalpunt die laaggeletterden kan helpen.

 

Donatie

De Goede Doelen actie bestaat uit donaties van bedrijven waar deltaWonen mee samenwerkt. In

plaats van het geven van kerstgeschenken wordt samenwerkingspartners gevraagd een donatie te

doen. Elk jaar voor een andere organisatie. Het opgehaalde bedrag van € 3498,- is in het kader van

laaggeletterdheid verdeeld en overhandigd aan de 3 Taalpunten die werkzaam zijn in de

werkgebieden van deltaWonen: Zwolle, Kampen en Oldebroek. Het Taalpunt is er voor iedereen met

vragen over de Nederlandse taal. Docenten van het Taalpunt kijken samen met de cursist naar de

leervraag en bieden hulp op maat.

 

1903 Taalpunt KampenChequeDeltawonen

 Coördinator Taalpunt Kampen Valerie Kiesouw neemt de cheque dankbaar in ontvangst.

 

Cijfers Stichting Lezen & Schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of

rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus

ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en

65 jaar moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon.

 

Over deltaWonen

Iedereen verdient een passend thuis. In een omgeving waar iedereen meetelt. Een veilige plek waar

mensen naar elkaar omkijken en een stem hebben. Een passend thuis is ook een huis dat betaalbaar

en toekomstbestendig is. Want wij geloven dat de groei van en naar een duurzame samenleving de

basis is voor een gezonde en leefbare wereld van morgen. Als woningcorporatie bouwen, verhuren

en beheren wij sociale huurwoningen in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. Op dit moment

hebben wij ongeveer 14.000 woningen.

Ga in gesprek met Levende Boeken!


Zaterdag 23 maart vanaf 13:30 uur -> Human Library in Bibliotheek Kampen 

Bijvoorbeeld met een transgender, vluchteling, monnik,veganist of Jeanne Dielestaal, NSB-kind: 

 

1903 HL NSBkind


"Ik ben geboren in 1938. Bij ons thuis werd er nooit over de oorlog gesproken, laat staan over de NSB. Tijdens de oorlog heb ik niet geweten dat mijn vader een NSB’ers was. Ik werd wel behandeld als een NSB-kind: niemand wilde met me spelen, ik dacht dat ik geen leuk meisje was. Na de oorlog kwam ik erachter, maar het werd doodgezwegen. Ook al was het vrede, ik werd nog steeds als een NSB-kind behandeld. Het enige dat ik dacht was ‘Ik ben slecht, want ik kom uit een NSB-gezin’. 


'Ik ben nu 80 jaar oud en omdat ik een belangrijke beslissing nam is er een ommekeer in mijn leven gekomen.'

 

Wil je meer weten hoe het leven van een NSB-kind is, hoe je jaren later anders over jezelf gaat denken en tot de ontdekking komt dat je wel leuk en niet slecht bent, lees dan dit openhartige Levende Boek.

De systeem-update in Bibliotheek Kampen heeft langer geduurd, maar is succesvol afgerond.

Door de update waren verschillende diensten niet of moeilijk te gebruiken. Inmiddels werkt alles weer naar behoren.

 

Inloggen in Mijn Bibliotheek

- Inloggen via de website is weer mogelijk.

- Inloggen in de app (Wise):

1. Verwijder de app

2. Installeer de app opnieuw

3. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in

4. Kies uw vestiging

 

Vragen? We helpen u graag: 038 - 33 121 01, of kom langs in de Bibliotheek