Resultaten 81 - 90 van 117

Gelach, geklets, gejoel en gegil, het was afgelopen week allesbehalve stil in Bibliotheek Kampen. Speciaal voor kinderen en hun ouders van basisschool Het Scala, kinderopvang De Libelle, de kleuterklassen en de kinderopvang van de Bouwmanschool en de kleuters van de Emmaschool werd namelijk op 15 en 16 april groots het 'Kikker is kikker' feest gevierd, naar het boek van Max Velthuijs dat Prentenboek van het Jaar is.

Kom jij programma’s maken voor participatie, zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling van burgers?

Woensdag 17 april vond in Café Paatje in de Stadskazerne het WO2 Café plaats. RTV Oost maakte samen met Historisch Centrum Overijssel (HCO)  een tour langs 15 bibliotheken in Overijssel om verhalen uit en over de Tweede Wereldoorlog te verzamelen. Ook objecten en materialen waren van harte welkom.

1904 Opening dBosVillaNova 1

Villa Nova heeft een schoolbieb! Honderden boeken staan bij elkaar in de hal van de school. Kinderen en leerkrachten maken er al enthousiast gebruik van. De komst van de schoolbieb werd gevierd met een feestje waarbij kinderen en leerkrachten hun eigen Villa Nova boek presenteerden.

Juf Lisette van Villa Nova vertelt: “Omdat we houden van verscheidenheid en iedereen zichzelf mag zijn, is er door de kinderen een mooi palet van eigen boeken gemaakt als eerste bijdrage aan de schoolbieb. Zo is er een leesboek gemaakt, een makkelijk leesboek, een Engels boek, een prentenboek, een woordenboek en een brailleboek”.

1904 Opening dBosVillaNova 2

“In aanloop naar deze mooie schoolbieb, hebben kinderen en leerkrachten veel input geleverd. Denk aan keuze van meubilair en een boekenverlanglijstje. Want de mooiste titels wil je op school kunnen lezen.” Aan het woord is Ellen Buitenhuis, leesconsulent bij de Bibliotheek Kampen. “De kinderen hebben ook meegedacht over de naam van de schoolbieb. Er waren heel veel mooie, creatieve inzendingen”. Thijn uit groep 4 heeft met zijn inzending gewonnen. Vanaf nu heet de schoolbieb: ”De Leeslounge.”

Op Villa Nova is al langer een samenwerking gaande tussen de school en de Bibliotheek Kampen. Dieuwke de Goede, programmamanager Educatie en Participatie bij de Bibliotheek vertelt: “Vanuit een gezamenlijk belang om te werken aan leesplezier, werken we al vier jaar samen met Villa Nova. Al die tijd was dat zonder fysieke schoolbieb. We boden een maatwerkprogramma waarbij constante afstemming was met betrekking tot wensen en behoeften. Erg mooi dat het nu zover is dat er een echte schoolbieb staat! Daarmee zijn nu alle OOK-scholen volledig aangesloten bij de Bibliotheek op school”.

De Bibliotheek op school is een landelijke educatieve aanpak waarin scholen structureel samenwerken met de lokale bibliotheek aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Het belangrijkste doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis.

“Het is mooi om op Villa Nova, samen met het team van leerkrachten en ondersteuners, te werken aan het leesplezier van de kinderen”, aldus Ellen. “Dat er nu een schoolbieb aanwezig is, draagt daar zeker aan bij.”

1904 Opening dBosVillaNova 3

1904 Opening dBos vdWende TijdelijkBurgemeesterMax

Met een stap door een groot vel met de lievelingsboeken van de kinderen van de Ds. van de Wendeschool opende de tijdelijk burgemeester van Kampereiland Max (7 jaar) op maandagmiddag 8 april hun nieuwe schoolbibliotheek. Na hem mochten ook burgemeester Bort Koelewijn en alle kinderen de schoolbibliotheek binnenstappen. 

1904 Opening dBos BortKoelewijnLeestVoor

Burgemeester Koelewijn had daarvoor al geluisterd naar een lied van groep 1,2 en 3 en zelf een stukje voorgelezen uit zijn lievelingsboek van vroeger: 'In de soete suikerbol', van W.G. van de Hulst.

Het feest ging na dit officiële moment door met een spelcircuit voor de kinderen. De kinderen zochten op het plein boekvriendjes bij elkaar, ze maakten een boekenlegger, werden voorgelezen en deden een aantal spelletjes met letters. 

1904 Opening dBos vdWende spelletje

“Deze officiële opening van de schoolbibliotheek is een echte mijlpaal! De school en de Bibliotheek trekken al een tijd samen op en het resultaat daarvan is op dit moment prachtig zichtbaar.”, aan het woord is juf Henriette, de leescoördinator op school.

 

Leesplezier vergroten

In aanloop naar deze dag is er ‘achter de schermen’ al veel gedaan. Al ruim voor de zomervakantie heeft de school zich aangesloten bij de aanpak de Bibliotheek op school in Kampen. Dit is een landelijke educatieve aanpak waarin scholen structureel samenwerken met de lokale bibliotheek aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Het belangrijkste doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. In de gemeente Kampen doen naast de Van de Wendeschool inmiddels 20 scholen mee aan deze aanpak, en heeft de gemeente onlangs bekend gemaakt er samen met de Bibliotheek voor zorg te dragen dat ook de laatste scholen de kans krijgen om aan te haken.

 

Hulp van de leerlingen en ouders

De samenwerking met de Bibliotheek startte op de Van de Wendeschool, net als op de meeste andere scholen, met planvorming voor het actualiseren van de boekencollectie en het inrichten van een schoolbibliotheek. Leesplezier start immers met een leuke en stimulerende leesomgeving. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het saneren, rubriceren en stickeren van de boeken die de school al had, en het aanvullen van de collectie. Daphne Briggs, leesconsulent van de Bibliotheek geeft aan: “Op basis van de overeenkomst tussen de school en de bibliotheek mocht ik zo’n 130 nieuwe boeken bestellen. De leerlingen zijn hier actief bij betrokken geweest: zij gaven mij goede tips voor titels en series die zij graag in de schoolbieb zouden willen hebben.”

Ook de ouders op deze school zijn altijd erg graag betrokken bij dit soort activiteiten, vertelt juf Henriette. Een groep enthousiaste bibliotheekhulpen heeft alle boeken van de school met hulp van leesconsulent Daphne gestickerd, zij hebben het spelcircuit voorbereid en gezorgd dat de schoolbibliotheek er tip top uitziet vandaag. Ook hierna blijven zij nog actief, zij gaan de leerlingen helpen bij het uitkiezen en lenen van de boeken en zorgen dat de schoolbibliotheek er netjes uit blijft zien. 

Want nu gaat het eigenlijk pas echt beginnen! School en bibliotheek gaan binnenkort de resultaten van de leesmonitor bestuderen, die alle leerlingen en leerkrachten in januari hebben ingevuld. Daphne vertelt: “Aan de hand van deze monitor bepalen we wat onze doelen worden op deze school en welke acties we daarin gaan ondernemen. Dat er nu een schoolbieb staat, zal ongetwijfeld bijdragen aan een positief leesklimaat.”

 

1904 Opening dBos vdWende Schoolbieb

1904 Opening dBos vdWende uitleenpunt

JDO deelnemers met Karel Knipjes

Op 1 april werd op initiatief van een groot aantal Overijsselse bibliotheken, in het vernieuwde Giga Konijnenhol van Vrijetijdspark Beerze Bulten, voor de negende keer het Junior Dictee Overijssel gehouden.  

Deelnemers aan het dictee waren 14 spellingkampioenen uit de groepen zeven en acht van het basisonderwijs, die eerder als besten uit de bus kwamen bij een voorronde in hun plaatselijke bibliotheek. 

Koen Stoffer van OBS Dirk van Dijkschool en Jasper Bruins van CBS Het Stroomdal waren aanwezig om Kampen te vertegenwoordigen. 

 

Winnares

Lisa Holland uit Vriezenveen van Rbs Joh. Bogermanschool werd winnares en maakte slechts 2 fouten in het dictee.  

Het dictee over '1 april', dat geschreven en voorgelezen werd door kinderboekenauteur Fred Diks, was behoorlijk pittig vonden de deelnemers unaniem.  De presentatie was in handen van Karel Knipjes van het animatieteam van de Beerze Bulten.

De winnaar ging met een beker, een pen en natuurlijk eeuwige roem naar huis. De jury, onder voorzitterschap van Jan Kristen besprak het dictee na en was zeer te spreken over de spellingskwaliteiten van de deelnemende kinderen.  

 

1904 JDO overzicht deelnemers

Kom vrijdag 12 april van 19:00 tot 22:00 uur naar Bibliotheek Kampen(Van Mulkenzaal) en luister naar de inspirerende verhalen van deze dromers: Jeannette van den BrinkXandra OckersGert ZomerJoshua AgteresSusanne BiedronLourens HooismaMarianne van den HerikRob Rikmanspoel en stadsdichter Brigitte Wolthuis

De muzikale omlijsting wordt onder andere verzorgd door harpiste Sara van den Brink en de band Xuse.

In maart/april organiseert Bibliotheek Kampen, aansluitend op de Maand van de Filosofie, voor de 2e keer ‘Tijd van Dromen’. Eén van de van activiteiten in deze dromenmaand is een dromenpitch-avond, een avond waarin bekende en onbekende Kampenaren hun persoonlijke of Kamper droom met het publiek delen. Is het gelukt om hun droom te verwezenlijken? Wat hebben zij daarvoor moeten doen? Of juist laten?

Je bent van harte welkom om je te laten inspireren en motiveren!

 Entree is gratis!

1904 Dromenpitchers