Resultaten 41 - 50 van 70

1904 Opening dBos vdWende TijdelijkBurgemeesterMax

Met een stap door een groot vel met de lievelingsboeken van de kinderen van de Ds. van de Wendeschool opende de tijdelijk burgemeester van Kampereiland Max (7 jaar) op maandagmiddag 8 april hun nieuwe schoolbibliotheek. Na hem mochten ook burgemeester Bort Koelewijn en alle kinderen de schoolbibliotheek binnenstappen. 

1904 Opening dBos BortKoelewijnLeestVoor

Burgemeester Koelewijn had daarvoor al geluisterd naar een lied van groep 1,2 en 3 en zelf een stukje voorgelezen uit zijn lievelingsboek van vroeger: 'In de soete suikerbol', van W.G. van de Hulst.

Het feest ging na dit officiële moment door met een spelcircuit voor de kinderen. De kinderen zochten op het plein boekvriendjes bij elkaar, ze maakten een boekenlegger, werden voorgelezen en deden een aantal spelletjes met letters. 

1904 Opening dBos vdWende spelletje

“Deze officiële opening van de schoolbibliotheek is een echte mijlpaal! De school en de Bibliotheek trekken al een tijd samen op en het resultaat daarvan is op dit moment prachtig zichtbaar.”, aan het woord is juf Henriette, de leescoördinator op school.

 

Leesplezier vergroten

In aanloop naar deze dag is er ‘achter de schermen’ al veel gedaan. Al ruim voor de zomervakantie heeft de school zich aangesloten bij de aanpak de Bibliotheek op school in Kampen. Dit is een landelijke educatieve aanpak waarin scholen structureel samenwerken met de lokale bibliotheek aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Het belangrijkste doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. In de gemeente Kampen doen naast de Van de Wendeschool inmiddels 20 scholen mee aan deze aanpak, en heeft de gemeente onlangs bekend gemaakt er samen met de Bibliotheek voor zorg te dragen dat ook de laatste scholen de kans krijgen om aan te haken.

 

Hulp van de leerlingen en ouders

De samenwerking met de Bibliotheek startte op de Van de Wendeschool, net als op de meeste andere scholen, met planvorming voor het actualiseren van de boekencollectie en het inrichten van een schoolbibliotheek. Leesplezier start immers met een leuke en stimulerende leesomgeving. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het saneren, rubriceren en stickeren van de boeken die de school al had, en het aanvullen van de collectie. Daphne Briggs, leesconsulent van de Bibliotheek geeft aan: “Op basis van de overeenkomst tussen de school en de bibliotheek mocht ik zo’n 130 nieuwe boeken bestellen. De leerlingen zijn hier actief bij betrokken geweest: zij gaven mij goede tips voor titels en series die zij graag in de schoolbieb zouden willen hebben.”

Ook de ouders op deze school zijn altijd erg graag betrokken bij dit soort activiteiten, vertelt juf Henriette. Een groep enthousiaste bibliotheekhulpen heeft alle boeken van de school met hulp van leesconsulent Daphne gestickerd, zij hebben het spelcircuit voorbereid en gezorgd dat de schoolbibliotheek er tip top uitziet vandaag. Ook hierna blijven zij nog actief, zij gaan de leerlingen helpen bij het uitkiezen en lenen van de boeken en zorgen dat de schoolbibliotheek er netjes uit blijft zien. 

Want nu gaat het eigenlijk pas echt beginnen! School en bibliotheek gaan binnenkort de resultaten van de leesmonitor bestuderen, die alle leerlingen en leerkrachten in januari hebben ingevuld. Daphne vertelt: “Aan de hand van deze monitor bepalen we wat onze doelen worden op deze school en welke acties we daarin gaan ondernemen. Dat er nu een schoolbieb staat, zal ongetwijfeld bijdragen aan een positief leesklimaat.”

 

1904 Opening dBos vdWende Schoolbieb

1904 Opening dBos vdWende uitleenpunt

JDO deelnemers met Karel Knipjes

Op 1 april werd op initiatief van een groot aantal Overijsselse bibliotheken, in het vernieuwde Giga Konijnenhol van Vrijetijdspark Beerze Bulten, voor de negende keer het Junior Dictee Overijssel gehouden.  

Deelnemers aan het dictee waren 14 spellingkampioenen uit de groepen zeven en acht van het basisonderwijs, die eerder als besten uit de bus kwamen bij een voorronde in hun plaatselijke bibliotheek. 

Koen Stoffer van OBS Dirk van Dijkschool en Jasper Bruins van CBS Het Stroomdal waren aanwezig om Kampen te vertegenwoordigen. 

 

Winnares

Lisa Holland uit Vriezenveen van Rbs Joh. Bogermanschool werd winnares en maakte slechts 2 fouten in het dictee.  

Het dictee over '1 april', dat geschreven en voorgelezen werd door kinderboekenauteur Fred Diks, was behoorlijk pittig vonden de deelnemers unaniem.  De presentatie was in handen van Karel Knipjes van het animatieteam van de Beerze Bulten.

De winnaar ging met een beker, een pen en natuurlijk eeuwige roem naar huis. De jury, onder voorzitterschap van Jan Kristen besprak het dictee na en was zeer te spreken over de spellingskwaliteiten van de deelnemende kinderen.  

 

1904 JDO overzicht deelnemers

Kom vrijdag 12 april van 19:00 tot 22:00 uur naar Bibliotheek Kampen(Van Mulkenzaal) en luister naar de inspirerende verhalen van deze dromers: Jeannette van den BrinkXandra OckersGert ZomerJoshua AgteresSusanne BiedronLourens HooismaMarianne van den HerikRob Rikmanspoel en stadsdichter Brigitte Wolthuis

De muzikale omlijsting wordt onder andere verzorgd door harpiste Sara van den Brink en de band Xuse.

In maart/april organiseert Bibliotheek Kampen, aansluitend op de Maand van de Filosofie, voor de 2e keer ‘Tijd van Dromen’. Eén van de van activiteiten in deze dromenmaand is een dromenpitch-avond, een avond waarin bekende en onbekende Kampenaren hun persoonlijke of Kamper droom met het publiek delen. Is het gelukt om hun droom te verwezenlijken? Wat hebben zij daarvoor moeten doen? Of juist laten?

Je bent van harte welkom om je te laten inspireren en motiveren!

 Entree is gratis!

1904 Dromenpitchers

Wie wordt dé spellingkampioen 2019 van Overijssel?

In het Giga Konijnenhol van Vrijetijdspark Beerze Bulten wordt op maandagavond 1 april de finale van het Junior Dictee Overijssel gehouden. Het Junior Dictee Overijssel is een initiatief van een groot aantal Overijsselse bibliotheken. Deelnemers aan het dictee zijn 14 spellingkampioenen uit de groepen zeven en acht van het basisonderwijs, die eerder als besten uit de bus kwamen bij een voorronde in hun plaatselijke bibliotheek.

Wij wensen Koen Stoffer van de OBS Dirk van Dijkschool en Jasper Bruins van CBS Het Stroomdal vanavond heel veel succes!

Wil jij uitgedaagd worden om over je eigen schrijfgrenzen heen te stappen?


Iedereen kan creatief schrijven. Ben jij ervan overtuigd dat jij geen creatieve letter op papier krijgt? Ik deel deze overtuiging niet en laat je graag kennismaken met manieren waardoor je anders leert te kijken, denken en schrijven. Maar vooral door te leren schrijven vanuit je hart. Over wat er voor jou toe doet. In deze workshop deel mijn creativiteit graag met jou.

1904 DianadeGroot WorkshopGrensverleggendSchrijven


In de workshop ‘Grensverleggend Schrijven’ maak je kennis met een aantal creatieve schrijfoefeningen die je helpen te ontdekken wat er intuïtief uit je pen kan vloeien. Je hoeft geen schrijfervaring te hebben of bang te zijn dat je niet goed genoeg bent. Het gaat ook niet om het opleveren van de perfecte tekst, maar om de woorden die jij mooi vindt en bij jou passen. Schrijfregels laten we in deze workshop los waardoor je minder hoeft na te denken, maar juist je hart laat spreken.

Lees hier verder, en meld je aan!

1903 Narrow Grensverleggend schrijven

Ga in gesprek met Levende Boeken!


Zaterdag 23 maart vanaf 13:30 uur -> Human Library in Bibliotheek Kampen

Bijvoorbeeld met een adoptiekind, transgender, vluchting, slachtoffer huiselijk geweld of met monnik Sangye:

Als zeeman trok dit boek de hele wereld door, altijd geïnteresseerd in de wereldreligies, danste hij met de Zoeloes in Zuid Afrika en deed onder andere gebedsdiensten met Soefi's en Moslims in het Arabische deel. Hierna vestigde hij zich op het vaste land en werd manager in het bedrijfsleven. Op zijn vijfenveertigste stopte hij hiermee om zich te wijden aan het welzijn van alle levende wezens en studie van alle religieuze stromingen. Zo ontdekte hij het boeiende pad van het Tibetaanse Boeddhisme en werd monnik.

Nu is dit boek beschikbaar voor gesprekken over het pad van de Dharma, het Boeddhistische pad dat gericht is op liefde en compassie voor alle levende wezens en het opheffen van al het lijden.

Het boek ervaart dat sommige orthodox-religieuze mensen moeite hebben met andere stromingen. Volgens dit boek komt dit veelal door onwetendheid en hij nodigt iedereen uit via hem wat kennis op te doen.

1903 HumanLibrary Monnik

 

Lees meer over The Human Library: https://www.thehumanlibrary.nl/

Ga in gesprek met Levende Boeken!
Zaterdag 23 maart vanaf 13:30 uur -> Human Library NL in Bibliotheek Kampen

Bijvoorbeeld met een transgender, vluchteling, monnik, veganist of Anita Wix, die kampte met huiselijk geweld:

1903 HumanLibrary AnitaWix

Wat is er eigenlijk huiselijk aan geweld? Het is niet bepaald gezellig. Wel heerst er een groot taboe op het onderwerp. Eén van de belangrijkste lessen die dit levende boek wil overbrengen is dat het iedereen kan overkomen. Vaak denken mensen dat je er gewoon uit kunt stappen. Dat is om verschillende redenen toch erg lastig.

Na jaren van reflectie kan dit boek zeggen dat ze geen slachtoffer is. Ze helpt nu andere mensen en geeft voorlichting over het onderwerp. Wil jij meer weten? Lees dan dit toegankelijke, positieve boek.

 

Lees meer over de Human Library:

https://www.bibliotheekkampen.nl/agenda/548-human-library-kampen

https://www.thehumanlibrary.nl/

 

1903 HumanLibrary Widhjantimala Brandsma

Ga in gesprek met Levende Boeken!

Bijvoorbeeld met een homoseksueel, NSB-kind, monnik, ex jehova's getuige of adoptiekind Widhjantimala Brandsma:

Adoptie is voor de meeste mensen een bekend fenomeen. Minder bekend is dat een adoptiekind leeft in een wereld vol emoties en gedachten. Meer dan je als geadopteerde soms wilt. Adoptie speelt altijd een rol in je leven. Gaat altijd met je mee. Als een schaduw. Soms zichtbaar. Soms onzichtbaar.

Dit boek komt uit twee verschillende werelddelen en werd – aangezien voor buitenlander - vaak gepest. Niet alleen voor de ander is dit boek een onbekende, maar ook voor zichzelf. Niemand aan wie genetisch gerefereerd kan worden, voelt soms best ontheemd en eenzaam.

Na veertig jaar adoptie besluit dit boek haar eigen koers te varen. Het is tijd om dromen te volgen en gevolg te geven aan de dingen die op haar pad komen. Nieuwsgierig? Leen dan dit boek!

 

Lees verder over The Human Library: Zaterdag 23 maart

Ga in gesprek met Levende Boeken!
Zaterdag 23 maart vanaf 13:30 uur -> Human Library NL in Bibliotheek Kampen

Bijvoorbeeld met een adoptiekind, homoseksueel, ex jehova's getuige, veganist of met Yousef, vluchteling uit Syrië:

1903 HumanLibrary Yousef

Waarom is dit levende boek gevlucht en hoe bouwt hij zijn leven, ondanks het verlies van familie, vrienden en een toekomst in zijn geboorteland, weer op? Door alle ervaring die dit boek opdeed, leerde hij dat iedereen van toegevoegde waarde kan zijn voor Nederland, ongeacht afkomst. Dit doel streeft Yousef ook na, bijvoorbeeld door het volgen van een studie.

Ook licht het boek toe hoe volgens hem de media vaak nepnieuws over vluchtelingen verspreiden. Deze informatie is mogelijk gemanipuleerd, zodat een verkeerd beeld kan ontstaan. Door dit boek te lezen, krijgt u een kijkje in de ervaringen van een vluchteling, het aardingsproces in een nieuw land met een andere cultuur en in de dilemma’s die hierbij komen kijken.