Nieuws uit de Bibliotheek

Documentaire en gesprek: Als het leven anders loopt

Documentaire en gesprek: Als het leven anders loopt

Samen met het netwerk palliatieve zorg regio IJssel Vecht/Noord Oost Overijssel organiseert bibliotheek Kampen een avond over ALS en de laatste levensfase.

In de documentaire staat het leven en sterven van Piet de Reus centraal, gemaakt door Jacco van Dijk van JJ Video Productions. Het was Piets wens om zijn verhaal over het leven met ALS te delen zodat andere patiënten, maar ook zorgverleners en artsen er van kunnen leren. Dapper en vol goede moed vertelde hij elke week op camera wat ALS met hem deed, hoe hij omging met zijn ziekte en welke beslissingen hij moest en wilde nemen ten aanzien van zijn levenseinde. Piet overleed op 6 december 2019.

De documentaire laat zien, hoe Piet steeds meer beperkt werd in de gewone dagelijkse handelingen. Maar Piet laat ook zijn kracht en zijn humor zien. Een intens laatste verhaal, met aandacht vastgelegd.

Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren. Een belangrijk thema van het netwerk van 2020 is ‘eigen regie, hoe doe je dat eigenlijk?’. Het verhaal van Piet sluit hier naadloos bij aan.

PalliatieveZorg1

De avond is bedoeld voor mensen met een ziekte waarvan ze niet meer zullen genezen, hun naasten, zorgprofessionals en andere belangstellenden. Er is een korte inleiding op de ziekte ALS, we bekijken de documentaire over het leven van Piet en daarna gaan we onder begeleiding van een geestelijk verzorger in gesprek over de thematiek van eigen regie in de laatste levensfase. Het doel is niet om elkaar van meningen te overtuigen, maar om op een zoekende en voorzichtige manier van gedachten te wisselen.

• 15 oktober, Van Mulkenzaal Stadskazerne, Oudestraat 216

• Van 19.00 tot 20.30 uur, met aansluitend de mogelijkheid om na te praten.

 

Deelname is gratis, aanmelden is in verband de Corona-maatregelen wel noodzakelijk. Maximaal 30 plaatsen.

Aanmelden

 

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/ijsselvecht