Direct naar de inhoud

Nieuws uit de Bibliotheek

Het zeil is gehesen!

Opening watergedichtenroute Poëzie Verbeeld

Een beetje een geheimzinnig gezelschap verzamelde zich afgelopen zaterdagmiddag in de hal van de Stadskazerne. Sommige hadden een lege plastic fles onder hun arm geklemd. Allen hadden een mobiele telefoon in de aanslag. De jassen bleven aan. Het werd voller en voller in de hal, bijna zeventig mensen waren er en er paste eigenlijk niemand meer bij. Mensen die gewoon naar de bieb kwamen om boeken te halen keken verbaasd om zich heen, wat was hier aan de hand? 

PoezieVerbeeldPromobeeld

Een kort filmpje maakte alles duidelijk. Al die mensen hadden zich verzameld voor de opening van de watergedichtenroute van Poëzie Verbeeld. De hele groep stroomde naar buiten naar het hek voor de Stadskazerne. Wethouder Irma van der Sloot haalde hier samen met kunstenaar Peter Schräder van ARTicipatie een zeil van een Hanzebankje. Dit is het eerste bankje van een route van in totaal acht bankjes, waar bij ieder Hanzebankje met behulp van een smartphone een verfilming van een gedicht kan worden bekeken. 

 

PoezieVerbeeld IrmavanderSloot

360 graden

Het was even uitzoeken hoe het tappen of scannen van het plaatje op het bankje precies werkt, maar al snel stonden mensen de filmpjes te bekijken. De filmpjes zijn opgenomen op een 360 graden formaat. Door je telefoon te draaien kan je alle filmpjes bekijken. Dat niet iedereen dit helemaal begrepen had bleek toen alle aanwezigen zich na het lopen van de route verzamelden in het clubgebouw van de Oude Buitenhaven. Bas Nijhof kreeg de vraag waarom hij als frontsinger van de band Nou en zo weinig te zien was in de verfilming van hun inzendig ‘open zee’. “O, ik lig veel op de grond in de clip. Je kunt ook naar boven en beneden kijken in de filmpjes!” was zijn verklaring. Een aantal mensen hield toen de borrel kort, omdat ze terug wilden naar de bankjes om te ontdekken wat ze mogelijk nog meer gemist hadden. 

 

PoezieVerbeeld FlesIJsselwater

Fles IJsselwater

En die fles die mensen bij zich hadden? Die werd bij het laatste bankje op de route gevuld met IJsselwater. Op de fles kwam een sticker van het project. Tijdens de borrel heeft het koortje van waterzangers in de traditie van de Dakota Indianen dit IJsselwater toegezongen. Voor sommige aanwezigen was dat wel iets te zweverig, maar iedereen was het er over eens dat al water dat via de IJssel door Kampen stroomt inspireert tot onvermoed dichttalent en dat het geweldig is om gedichten in filmpjes tastbaar te maken in de stad. 

 

PoezieVerbeeldMobiel

Loop de gedichtenroute

Was je er niet bij? Het goede nieuws is dat de route voor iedereen en op ieder gewenst moment te lopen is! Je hebt alleen een smartphone met QR-code scanner nodig. Zo’n app is gemakkelijk te installeren. Als je telefoon een NFC chip kan lezen hoef je ‘m zelfs alleen maar tegen het plaatje op de bank aan te houden. Een flyer met informatie over de route is verkrijgbaar bij de balies van de Bibliotheek en van de Tourist Info, op de begane grond in de Stadskazerne. Je kunt ook gewoon een bankje tappen voor informatie , je komt dan terecht bij  https://www.tapjebankje.nl/ waar je verdere info over de techniek kan vinden. De zeven geselecteerde gedichten en alle andere inzendingen zijn ook rustig na te lezen op: www.bibliotheekkampen.nl/poezie-verbeeld

 

PoezieVerbeeldNouEn

Dank

Het project Poëzie Verbeeld was niet zo mooi geworden zonder alle inzenders van watergedichten, de eigenaren van de Hanzebankjes, de kunstenaars en alle acteurs en figuranten in de filmpjes en de bijdragen van Cultuurfonds Kampen en de bijdrage uit het Nautisch Profiel van Provincie Overijssel. Dank jullie wel allemaal!

PoezieVerbeeldZouteHaring

 

Dank ook aan RTV IJsselmond voor de verslaglegging van dit geweldige evenement: