Nieuws uit de Bibliotheek

IJsselkade deels afgesloten eind september - 25 oktober

Vanaf begin september is begonnen met het vervangen van de 5 klepkeringen door schotbalken die ons beschermen bij hoog water. Dit heeft gevolgen voor onze bereikbaarheid.

Het bovenstroomse deel van de IJsselkade is hierdoor momenteel afgesloten.

Volgens de planning is van eind september tot 25 oktober het benedenstroomse deel van de IJsselkade aan de beurt en dus afgesloten. (Vanaf Stadsbrug tot Van Heutszplein)

Meer informatie: https://www.wdodelta.nl/projecten/vervanging/