Nieuws uit de Bibliotheek

Vacatures: Vrijwilligers gezocht

Taalvrijwilliger, Rekenvrijwilliger of Vrijwilliger Digitale vaardigheden worden?

Wil je vrijwilligerswerk doen en vind je het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij? Als coach kun je hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Je zet je in om anderen te helpen met het verbeteren van basisvaardigheden als lezen, schrijven, spreken, luisteren, en digitale vaardigheden.

 

Training

Als je aan de slag wilt gaan als coach, volg je een training waarin je leert hoe je een deelnemer begeleidt. De training voor Taalvrijwilligers is een Basistraining voor alle vrijwilligers en neemt 4 dagdelen in beslag. De trainingen voor Rekenvrijwilliger en Vrijwilliger Digitale vaardigheden zijn aanvullende trainingen en nemen elk één dagdeel in beslag.

Heb je interesse, dan geven we graag meer informatie.

Kom naar het Taalpunt in de bibliotheek Kampen tijdens de inloopspreekuren op dinsdagavond van 18.00 – 20.00 uur en woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur of neem contact op via  .

Kijk ook eens op vrijwilligersnet.taalvoorhetleven.nl