Nieuws uit de Bibliotheek

Opening schoolbibliotheek op de Ds. van de Wendeschool op Kampereiland

1904 Opening dBos vdWende TijdelijkBurgemeesterMax

Met een stap door een groot vel met de lievelingsboeken van de kinderen van de Ds. van de Wendeschool opende de tijdelijk burgemeester van Kampereiland Max (7 jaar) op maandagmiddag 8 april hun nieuwe schoolbibliotheek. Na hem mochten ook burgemeester Bort Koelewijn en alle kinderen de schoolbibliotheek binnenstappen. 

1904 Opening dBos BortKoelewijnLeestVoor

Burgemeester Koelewijn had daarvoor al geluisterd naar een lied van groep 1,2 en 3 en zelf een stukje voorgelezen uit zijn lievelingsboek van vroeger: 'In de soete suikerbol', van W.G. van de Hulst.

Het feest ging na dit officiële moment door met een spelcircuit voor de kinderen. De kinderen zochten op het plein boekvriendjes bij elkaar, ze maakten een boekenlegger, werden voorgelezen en deden een aantal spelletjes met letters. 

1904 Opening dBos vdWende spelletje

“Deze officiële opening van de schoolbibliotheek is een echte mijlpaal! De school en de Bibliotheek trekken al een tijd samen op en het resultaat daarvan is op dit moment prachtig zichtbaar.”, aan het woord is juf Henriette, de leescoördinator op school.

 

Leesplezier vergroten

In aanloop naar deze dag is er ‘achter de schermen’ al veel gedaan. Al ruim voor de zomervakantie heeft de school zich aangesloten bij de aanpak de Bibliotheek op school in Kampen. Dit is een landelijke educatieve aanpak waarin scholen structureel samenwerken met de lokale bibliotheek aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Het belangrijkste doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. In de gemeente Kampen doen naast de Van de Wendeschool inmiddels 20 scholen mee aan deze aanpak, en heeft de gemeente onlangs bekend gemaakt er samen met de Bibliotheek voor zorg te dragen dat ook de laatste scholen de kans krijgen om aan te haken.

 

Hulp van de leerlingen en ouders

De samenwerking met de Bibliotheek startte op de Van de Wendeschool, net als op de meeste andere scholen, met planvorming voor het actualiseren van de boekencollectie en het inrichten van een schoolbibliotheek. Leesplezier start immers met een leuke en stimulerende leesomgeving. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het saneren, rubriceren en stickeren van de boeken die de school al had, en het aanvullen van de collectie. Daphne Briggs, leesconsulent van de Bibliotheek geeft aan: “Op basis van de overeenkomst tussen de school en de bibliotheek mocht ik zo’n 130 nieuwe boeken bestellen. De leerlingen zijn hier actief bij betrokken geweest: zij gaven mij goede tips voor titels en series die zij graag in de schoolbieb zouden willen hebben.”

Ook de ouders op deze school zijn altijd erg graag betrokken bij dit soort activiteiten, vertelt juf Henriette. Een groep enthousiaste bibliotheekhulpen heeft alle boeken van de school met hulp van leesconsulent Daphne gestickerd, zij hebben het spelcircuit voorbereid en gezorgd dat de schoolbibliotheek er tip top uitziet vandaag. Ook hierna blijven zij nog actief, zij gaan de leerlingen helpen bij het uitkiezen en lenen van de boeken en zorgen dat de schoolbibliotheek er netjes uit blijft zien. 

Want nu gaat het eigenlijk pas echt beginnen! School en bibliotheek gaan binnenkort de resultaten van de leesmonitor bestuderen, die alle leerlingen en leerkrachten in januari hebben ingevuld. Daphne vertelt: “Aan de hand van deze monitor bepalen we wat onze doelen worden op deze school en welke acties we daarin gaan ondernemen. Dat er nu een schoolbieb staat, zal ongetwijfeld bijdragen aan een positief leesklimaat.”

 

1904 Opening dBos vdWende Schoolbieb

1904 Opening dBos vdWende uitleenpunt