Nieuws uit de Bibliotheek

Human Library: Sangye, de monnik van Kampen

Ga in gesprek met Levende Boeken!


Zaterdag 23 maart vanaf 13:30 uur -> Human Library in Bibliotheek Kampen

Bijvoorbeeld met een adoptiekind, transgender, vluchting, slachtoffer huiselijk geweld of met monnik Sangye:

Als zeeman trok dit boek de hele wereld door, altijd geïnteresseerd in de wereldreligies, danste hij met de Zoeloes in Zuid Afrika en deed onder andere gebedsdiensten met Soefi's en Moslims in het Arabische deel. Hierna vestigde hij zich op het vaste land en werd manager in het bedrijfsleven. Op zijn vijfenveertigste stopte hij hiermee om zich te wijden aan het welzijn van alle levende wezens en studie van alle religieuze stromingen. Zo ontdekte hij het boeiende pad van het Tibetaanse Boeddhisme en werd monnik.

Nu is dit boek beschikbaar voor gesprekken over het pad van de Dharma, het Boeddhistische pad dat gericht is op liefde en compassie voor alle levende wezens en het opheffen van al het lijden.

Het boek ervaart dat sommige orthodox-religieuze mensen moeite hebben met andere stromingen. Volgens dit boek komt dit veelal door onwetendheid en hij nodigt iedereen uit via hem wat kennis op te doen.

1903 HumanLibrary Monnik

 

Lees meer over The Human Library: https://www.thehumanlibrary.nl/