Nieuws uit de Bibliotheek

DeltaWonen overhandigt cheque aan Taalpunten Zwolle, Kampen en Oldebroek

1903 Uitreiking cheque aan Taalpunten bij deltaWonen Zwolle

Taalpuntdocenten uit Zwolle, Kampen en Oldebroek, een Taalambassadeur en medewerkers van deltaWonen.

 

DeltaWonen overhandigt cheque aan Taalpunten Zwolle, Kampen en Oldebroek

DeltaWonen heeft zich met de jaarlijkse Goede Doelen actie ingezet voor laaggeletterdheid en maar

liefst € 3498,- opgehaald. De keuze voor dit goede doel sluit aan bij het nieuwe koersplan van

deltaWonen, waarin circulariteit en inclusiviteit de belangrijkste maatschappelijke pijlers zijn. Bij

inclusie gaat het om gelijke kansen creëren voor iedereen. DeltaWonen geeft hier onder andere met

het project ‘laaggeletterdheid’ vorm aan. Door aandacht te besteden aan laaggeletterdheid bij onze

medewerkers en huurders, kan deltaWonen de huurders die moeite hebben met lezen en schrijven

beter bereiken met passende communicatie. Ook kan bij signalering doorverwezen worden naar

instanties zoals het Taalpunt die laaggeletterden kan helpen.

 

Donatie

De Goede Doelen actie bestaat uit donaties van bedrijven waar deltaWonen mee samenwerkt. In

plaats van het geven van kerstgeschenken wordt samenwerkingspartners gevraagd een donatie te

doen. Elk jaar voor een andere organisatie. Het opgehaalde bedrag van € 3498,- is in het kader van

laaggeletterdheid verdeeld en overhandigd aan de 3 Taalpunten die werkzaam zijn in de

werkgebieden van deltaWonen: Zwolle, Kampen en Oldebroek. Het Taalpunt is er voor iedereen met

vragen over de Nederlandse taal. Docenten van het Taalpunt kijken samen met de cursist naar de

leervraag en bieden hulp op maat.

 

1903 Taalpunt KampenChequeDeltawonen

 Coördinator Taalpunt Kampen Valerie Kiesouw neemt de cheque dankbaar in ontvangst.

 

Cijfers Stichting Lezen & Schrijven

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of

rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat staat gelijk aan 18%, dus

ongeveer 1 op de 6 mensen in Nederland. Daarvan hebben bijna 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en

65 jaar moeite met taal en/of rekenen. Meer dan de helft van deze groep is autochtoon.

 

Over deltaWonen

Iedereen verdient een passend thuis. In een omgeving waar iedereen meetelt. Een veilige plek waar

mensen naar elkaar omkijken en een stem hebben. Een passend thuis is ook een huis dat betaalbaar

en toekomstbestendig is. Want wij geloven dat de groei van en naar een duurzame samenleving de

basis is voor een gezonde en leefbare wereld van morgen. Als woningcorporatie bouwen, verhuren

en beheren wij sociale huurwoningen in de gemeenten Zwolle, Kampen en Oldebroek. Op dit moment

hebben wij ongeveer 14.000 woningen.