Schoolbibliotheek Prisma en Enkschool is een feit!

Schoolbibliotheek Prisma en Enkschool is een feit!

IMG 0067

Op 25 januari was het zover: één schoolbibliotheek voor twee scholen die samen een gebouw delen. Leerkrachten van Prisma en de Enkschool speelden een toneelstuk voor de kinderen, passend bij het boek ‘Nog 100 nachtjes slapen’ van Milja Praagman. Vervolgens stapten de kinderen door een boek de schoolbibliotheek binnen. Daarmee was de schoolbibliotheek officieel geopend, wat feestelijk gevierd werd met drinken en een gebakje voor ieder kind.

Hiermee ging de samenwerking met de Bibliotheek onder de noemer ‘de Bibliotheek op school’ officieel van start.

De Bibliotheek op school is een landelijke educatieve aanpak waarin scholen structureel samenwerken met de lokale bibliotheek aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Het belangrijkste doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis.

Al voor de zomervakantie is op beide scholen gestart met de planvorming voor de locatie en inrichting van de schoolbibliotheek. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het saneren, rubriceren en stickeren van de collectie van de school en het aanvullen hiervan met een nieuwe en gevarieerde collectie. Leesplezier start immers met aantrekkelijke boeken in een leuke en prettige omgeving. En dat is gelukt! Niet in de laatste plaats door de enthousiaste hulp van een aantal vrijwilligers en in nauwe samenwerking met de werkgroep Lezen van de school.

IMG 0046

“Het was nog een flinke klus om alles uit te zoeken. Er was een omvangrijke collectie aanwezig doordat er een aantal scholen gefuseerd waren de afgelopen jaren. Bovendien komen in deze schoolbibliotheek de boeken van de Enkschool en Prisma bij elkaar te staan.”, aldus leesconsulent Ellen Buitenhuis van de Bibliotheek. Zij werkt nauw samen met de werkgroep Lezen van de school. Ellen is aangesteld als combinatiefunctionaris en zal namens de Bibliotheek de schoolteams gedurende enkele uren per week versterken en de leerkrachten, leerlingen en ouders bijstaan met raad en daad op het gebied van lezen en leesplezier. Ook zorgt zij ervoor dat de collectie in de schoolbibliotheek actueel blijft. “Daar ligt een grote uitdaging, om voor elk kind voldoende aantrekkelijke boeken te vinden. Bij een aantal kinderen verloopt het leesproces wat trager, daarom hebben we gekozen voor een ruim aantal eerste leesboekjes. Ook de informatieve boeken zijn nauwkeurig afgestemd op de leerlingen. Binnenkort zullen er ook luisterboeken in de schoolbibliotheek vertegenwoordigd zijn. Al met al is het een mooie collectie geworden, waar kinderen heerlijk kunnen snuffelen naar een mooi boek.“

IMG 0057
Naast advies en beheer van de collectie doen de scholen ook mee aan de leesmonitor. Ellen vertelt: “Aan de hand van deze monitor bepalen we of we nog op koers liggen en of onze inspanningen resulteren in een positief leesklimaat op school en meer leesplezier bij de leerlingen. We bespreken welke ondersteuning nodig is en aan welke doelen we gaan werken. Zo blijft er aandacht voor een positief leesklimaat op school.”

“De opening van een nieuwe schoolbibliotheek is altijd een geweldig moment! De school en de Bibliotheek trekken dan al een tijd samen op en het resultaat daarvan is nooit zo duidelijk zichtbaar als op dit moment. Maar deze opening is voor ons als Bibliotheek toch wel extra speciaal. We zijn erg blij dat we nu het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs in Kampen nog beter kunnen ondersteunen.” Aan het woord is Dieuwke de Goede, programmamanager Educatie en Participatie van de Bibliotheek Kampen. “Dit schooljaar hopen we deze mijlpaal ook te vieren op de Rehobothschool Kampen, het Meerrijk en de Dirk van Dijkschool. Met een aantal andere scholen zijn we in gesprek. We hopen dat uiteindelijk alle scholen in Kampen de kans krijgen om aan te haken. Want wie leest, heeft de toekomst.”

IMG 0044