Certificering taalcoaches

Taalpunt KNU

Wethouder Spijkerman heeft afgelopen woensdagavond 20 december aan taalvrijwilligers namens de Bibliotheek hun kerstpakket overhandigd als dank voor hun grote inzet tijdens het afgelopen jaar.
Er waren vrijwilligers van het Taalpunt, VoorleesExpress, BoekStart en Internetcafé aanwezig. Tevens werden er 15 nieuwe taalcoaches gecertificeerd, zij hebben onlangs de basiscursus van Taal voor het Leven succesvol afgerond.


Wethouder Spijkerman vertelde over de gemeentelijke ambities die in het Aanvalsplan Laaggeletterdheid omschreven wordt en volgend jaar wordt gepresenteerd  aan de Gemeenteraad Kampen om laaggeletterden binnen de Gemeente Kampen op te sporen. Het is de ambitie om  tenminste zogenaamde NT1-ers op te sporen in Kampen en  die door te verwijzen naar Taalpunt.<br />Samenwerkingspartners zijn Welzijn Kampen, Bibliotheek, Taalpunt, Stichting Lezen en Schrijven en vrijwilligers.

Dieuwke de Goede, programmamanager educatie en participatie binnen Bibliotheek Kampen schetste de projecten die de bieb kent om 'functioneel analfabetisme' tegen te gaan. Laaggeletterdheid betekent niet dat mensen geheel niet kunnen lezen en/of schrijven maar daar grote moeite mee hebben. Dit gaat ten koste van de zelfredzaamheid van mensen. Volgens Stichting Lezen en Schrijven komt laaggeletterdheid voor bij 2,5 miljoen volwassenen in Nederland waarvan 1,1 miljoen tussen de 16 en 65 jaar oud is. Tweederde deel daarvan is 'gewoon' van Nederlandse afkomst.

Uitgeverij Brugmedia vierde in september haar zilveren jubileum waarbij geld ingezameld is voor de taalprojecten van de Bibliotheek. Johan van der Kolk, commercieel directeur bij Brugmedia, overhandigde een cheque en kondigde aan daar bovenop zijn kranten en de social media in te willen zetten om nog meer laaggeletterdheid op te sporen. Dieuwke de Goede, vertelde het bedrag te besteden aan deels kosten voor communicatie & PR en deels cursisten en taalcoaches. En deels heeft ze het al besteed aan les- en promotiemateriaal.