Sambiq

TerugNaarHetJaarverslag2019

 

Sambiq

In Sambiq werken de Stadsgehoorzaal, het Archief, het Museum, de Bibliotheek en Quintus samen. Sambiq wil een sterk verbindend platform zijn voor de kunst en cultuur in Kampen. Steeds vaker programmeren Sambiq partners samen, zoals in het Verhaal van Kampen.

 

Het Verhaal van Kampen

Het Verhaal van Kampen vond in 2019 vier keer plaats. Het is een terugkerend evenement op vier zaterdagmiddagen met korte pop-up optredens, verrassende acts, muziek en activiteiten voor jong en oud. Er wordt aangesloten bij andere evenementen, zoals het Museumweekend of de Open Monumentendag.

 

 

Het Beste van Kampen

Dat cultuur ook kan bijdragen aan maatschappelijke opgaves in het sociaal domein is inmiddels welbekend. Met de proeftuin van het project Het Beste van Kampen, gericht op het voorkomen van eenzaamheid onder senioren, voegde Sambiq de daad bij het woord. Welzijn in Kampen sloot aan als partner, Margreet Bouwman werd aangesteld als projectleider. Na afwijzing van de aanvraag voor het programma Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie, bleef het budget, dat de gemeente bij zou dragen gelukkig wel beschikbaar.

Hiermee is een proeftuin van Het Beste van Kampen opgestart met als doelstelling: de doelgroep leren kennen, ons netwerk uitbouwen en ervaringen opdoen die het programma aanscherpen. Met het verbeterde plan werden opnieuw fondsen aangeschreven om in 2020 met een grootschaliger versie van Het beste van Kampen te kunnen starten. Het laatste is met een subsidie van ZonMW (deels) gelukt, zodat het project in ieder geval in 2020 een vervolg krijgt.

 

Bezuinigingen

In mei werd bekend, dat de gemeente kampt met grote tekorten en dat er fors bezuinigd moet worden. Sambiq kreeg een bezuinigingstaakstelling van € 500.000, oplopend van € 250.000 in 2021 naar € 500.000 in 2023. Voor de Bibliotheek betekent dit een structurele bezuiniging tussen de € 53.000 en € 106.000. In goed overleg en met veel onderling vertrouwen is Sambiq steeds gezamenlijk opgetrokken in de lobby richting wethouder en gemeenteraad om de taakstelling te verlagen, omdat elk bedrag boven de € 260.000 onherroepelijk leidt tot afbraak van voorzieningen en de culturele infrastructuur.

Eind november heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting vastgesteld. Helaas zonder een verlaging van de taakstelling, maar wel met de toezegging van de wethouder aan de gemeenteraad, dat de culturele infrastructuur niet aangetast wordt.

 

TerugNaarHetJaarverslag2019