Financiën

Financiën

TerugNaarHetJaarverslag2019

De Bibliotheek staat er financieel goed voor. De jaarrekening sluit met een tekort van € 47.000, dat met name veroorzaakt wordt door investeringen in inventaris en ICT. Dit tekort wordt vrijwel geheel uit de bestemmingsreserves gedekt. Deze reserves zijn namelijk ingesteld om te voorkomen, dat noodzakelijke investeringen teveel drukken op de reguliere exploitatie. Klik hier om een samenvatting van de jaarrekening 2019 te bekijken (pdf)

In de jaarrekening valt op dat de personeelskosten veel hoger zijn dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door extra inzet van medewerkers voor het project Een punt hebben. De extra kosten worden gedekt uit de subsidies Tel mee met Taal en Taal Werkt! die hiervoor werden aangevraagd.

Daarnaast kon het aantal locaties de Bibliotheek op school worden uitgebreid. Tot slot is een eerste stap gezet om Boekstart in de Kinderopvang te intensiveren en de verbinding te maken met de Bibliotheek op school. Hiervoor werden extra middelen uit het Onderwijsachterstandenbudget van de gemeente toegekend, waarvan extra personeel is aangesteld.

 

TerugNaarHetJaarverslag2019