Personeel & organisatie

Personeel & organisatie

TerugNaarHetJaarverslag2019

 

Met de pensionering van Greetje Duitman, Alie Rijpma en Wouke Zwama verliet 120 jaar (!) aan kennis en ervaring onze organisatie. We zijn ze zeer dankbaar voor alles wat ze hebben gedaan.


Gelukkig kwam er ook nieuw bloed in de organisatie.. Voorleesconsulent Monique Brus en leesconsulent Jirina Hoitink zijn onderdeel geworden van het team van Jeugd & Educatie. Stephanie Nanninga brengt vernieuwing in de publieksservice. Thea de Bruijn is aangesteld als vrijwilligerscoördinator en tegelijkertijd met haar begon Anne Marth Kuilder halverwege 2019 als programmamanager Participatie & Inspiratie. Met z’n vijven komen ze nog niet eens in de buurt van het aantal jaren ervaring van hun voorgangers, maar gelukkig brengen ze ook veel nieuwe kennis mee en leren ze snel… ;-)

 

personeel2019

 


De organisatieverandering was een breed gedragen traject en iedereen in de organisatie heeft er veel tijd en energie in gestopt. Tegelijkertijd is er door de externe begeleiding van dit traject ook aandacht geweest voor de ontwikkeling van de nieuwe teams en de individuele medewerkers.

En natuurlijk hebben medewerkers door het bezoeken van bijscholingsbijeenkomsten en symposia hun kennis up-to-date gehouden. Annette Schol heeft deelgenomen aan het eerste Lerend Netwerk voor Bibliotheekdirecteuren: een zoektocht onder begeleiding van de Baak naar leiderschap in een veranderende omgeving.

 

TerugNaarHetJaarverslag2019