12-18 jaar

12-18 jaar

TerugNaarHetJaarverslag2019

 

Het voortgezet onderwijs

Zowel de gemeente Kampen als wij zien het ontbreken van het voortgezet onderwijs, en dan met name het VMBO, als belangrijke ontbrekende schakel in het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. Te meer omdat er een reëel risico is, dat een aantal van de toekomstige laaggeletterden nu leerling is op het VMBO.

 

LaaggeletterdheidGeneratie

Met behulp van externe subsidie zijn we in schooljaar 2019-2020 gestart met een samenwerking tussen de Bibliotheek en de VMBO-brugklassen van het Pieter Zandt College locatie Kampen. De samenwerking werd afgetrapt met een bezoek van de vier betreffende klassen aan de Bibliotheek in de Stadskazerne. Alle leerlingen gingen met één of meerdere boeken naar huis en de evaluaties waren positief.

 

Eind oktober namen tien docenten deel aan de training ‘Leesbevordering in het VMBO, dat werkt!’ en eind 2019 vulden alle docenten van het team onderbouw VMBO en alle leerlingen de monitor van de Bibliotheek op school VMBO in. Op basis hiervan zal de samenwerking in 2020 verder ingevuld worden.

 

Wat vinden de leerlingen in de brugklas VMBO van het Pieter Zandt College (locatie Kampen) van lezen?

LezenVMBO2019

 

MBO

Derdejaars studenten MBO Onderwijsassistent van het Hoornbeeckcollege startten hun nieuwe schooljaar begin september in de Bibliotheek met een aantal korte workshops in het kader van de Week van de Alfabetisering. De studenten deden praktijkervaring op en reflecteerden op: het werken met digitale prentenboeken, de VoorleesExpress, laaggeletterdheid en hun eigen leesplezier en ervaringen met (voor)lezen. Hun ervaringen verwerkten ze na afloop in een vlog.

 

QuotesMBO Nieuw

QuotesMBO Nieuw2

QuotesMBO Nieuw3

 

Cijfers

vmbo 

TerugNaarHetJaarverslag2019