4-12 jaar

4-12 jaar

TerugNaarHetJaarverslag2019

 

De Bibliotheek op school

Het ultieme voorbeeld van ‘de Bibliotheek komt naar je toe’ is natuurlijk de Bibliotheek op school (dBos). Met de expertise van onze zes leesconsulenten en een collectie op maat per school (de schoolbibliotheek) werken we structureel en opbrengstgericht (monitor) samen met het onderwijs aan het vergroten van leesplezier en daarmee aan taalstimulering. Met de uitkomsten uit de monitor, die jaarlijks op alle deelnemende scholen afgenomen wordt, passen de leesconsulenten en de school samen het  leesplan aan om de leerlingen met als doel het vergroten van het leesplezier. Want wie graag leest meer, en wie meer leest, wordt beter in taal.

Monitor de Bibliotheek op school 2019: Hoe staat het ervoor met het leesplezier van de leerlingen in groep 5 t/m 8?

Hoevindjehetomeenboektelezen2019

 

Convenant Kampen Leest

We hebben in 2019 gesprekken gevoerd op de 8 scholen in de gemeente die nog niet deelnamen aan de Bibliotheek op school. Dit resulteerde in de ondertekening van een gezamenlijk convenant door alle besturen Primair Onderwijs (PO), waarin zij aangeven de Bibliotheek op school als basisvoorziening te zien binnen het onderwijs, waarmee voor elk kind de kans vergroot wordt zich te ontwikkelen tot actief burger. 

In 2019 zijn samenwerkingen gestart met de Prinses Julianaschool, de Fontein en de Mirt. Daarmee staat de teller nu op 24 van de 33 scholen. Dankzij extra inspanning van de gemeente wordt het nu mogelijk om de samenwerking de komende jaren uit te breiden naar alle scholen. 

Groei in dBos scholen 2019

 

Monique Thissen, leescoördinator en locatieleider van OJS Het Scala in Brunnepe:

QuoteMoniqueThissen

 

Meer weten over het werk van een leesconsulent? Journalist Alex de Jong liep een ochtend mee met leesconsulent Anne van Laar. Lees hier zijn verslag.

Meer weten over de Bibliotheek op school in Kampen in 2019? Lees het hier.  (Link volgt z.s.m.)

dBossssss

 

 

Collectie

Er zijn in 2019 ruim 2.500 boeken aangeschaft (reguliere aanschaf, daarnaast werden er voor Scala, Emmaschool en de Bouwmanschool nog extra exemplaren aangeschaft in het kader van het project Een punt hebben!), 1.400 boeken circuleerden over de scholen in diverse wisselcollecties en er werden ruim 1.200 boeken geleverd vanuit de Openbare Bibliotheek, die door individuele leerlingen gereserveerd waren via schoolWise. De schoolbibliotheken zijn inmiddels toegegroeid naar een gemiddelde van 8 boeken per leerling.

Programmering

 

Bieb op KiK Festival

 

Bieb op FullColorFestival2019

 

De Bibliotheek kwam naar de kinderen (en hun ouders) in Kampen toe tijdens de afsluiting van het project Boomerang op het Cruijff Court, het Full Color Festival, het KIK Festival, een aantal voorleesmiddagen op de Groene Brunneper, de Culturenmarkt in Reijersdam, voor een digiknutseldag met oudere wijkbewoners en leerlingen op OJS Het Scala en de Kinderbingo in het multifunctionele centrum aan de Korteweg.

Maar in de Bibliotheek zelf gebeurde dit jaar ook van alles voor haalde ook veel (jonge) Kampenaren binnen dit jaar! We lichten er twee hoogtepunten uit:

In de maand juni was de reizende tentoonstelling over Quentin Blake ‘De vrienden van Quentin Blake: Matilda, Mr Stink en de Minpins’ van Museum Meermanno te zien in de expositieruimte van de Stadskazerne. Deze werd feestelijk geopend door jeugdburgemeester Rosalijn van Zijtveld in samenwerking met de groepen 5 en 6 van de Rehobothschool in Kampen. In totaal werd het gastenboek door 88 bezoekers getekend.

 

Expo Quentin Blake 2

 

Expo Quentin Blake 2

 

Een overweldigend succes was het Kinderboekenweekfeest begin oktober met als thema Voertuigen. De Stadskazerne barste bijna uit zijn voegen van de gezelligheid met in totaal zo’n 300 enthousiaste kinderen en hun (groot-)ouders en verzorgers. En net buiten de bieb op het Van Heutzplein was het feest minstens zo groot, dankzij een heuse brandweerauto, dierenambulance, tractor en sondeerwagen.

Nog even nagenieten van het feest? Bekijk ons fotoverslag.

 

1910KBWfeest

 

KBWfeest19

 

Ook bij de afsluiting van de Kinderboekenweek was het nog eens gezellig druk met zo’n 130 kinderen die meegenoten van de interactieve de voorstelling theatervoorstelling ‘Reis om de wereld in 80 dagen’ van Jan de Goochelaar.

IMG 0257

 

TerugNaarHetJaarverslag2019