0-4 jaar

0-4 jaar

TerugNaarHetJaarverslag2019

 

BoekStart

Samen plaatjes kijken, verhaaltjes vertellen, een liedje zingen en op andere manieren ‘spelen met taal’ versterkt de band met je baby. Kinderen die als baby zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. BoekStart stimuleert ouders met jonge kinderen om zo vroeg mogelijk te beginnen met voorlezen.

Alle baby’s die in 2019 geboren werden in de gemeente Kampen kregen, als ze ongeveer 4 maanden oud waren, op het consultatiebureau een brief van de gemeente. Hierin wordt het belang van voorlezen benadrukt en worden ouders gewezen op het gratis BoekStartkoffertje dat zij op kunnen halen in de Bibliotheek.

 

BoekStart in de kinderopvang

Ter voorkoming van laaggeletterdheid en om voorlezen te stimuleren bij jonge kinderen werken we structureel samen met de kinderopvang in de gemeente Kampen. Ons bereik is vrijwel 100%.

‘BoekStart in de kinderopvang’ is een effectief programma om voorlezen op de kinderopvang te professionaliseren. Kinderopvang die deelneemt aan BoekStart heeft een goed voorleesklimaat waarbij sprake is van een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen. De jaarlijkse BoekStart-monitor geeft richting aan het voorleesbeleid.

 

BoekStart in de kinderopvang

 

Onze twee voorleesconsulenten, Monique Brus en Patricia Volmer, richten zich voornamelijk op het ondersteunen en adviseren van de 37 voorleescoördinatoren in hun taak het voorleesklimaat op hun kinderdagverblijf of peuteropvang te verrijken. Per locatie worden er doelen gesteld op basis van de landelijke BoekStart-monitor. Elk van de 34 locaties kreeg in 2019 een vaste voorleesconsulent voor ondersteuning en advies.

Uit de vragenlijst voor voorleescoördinatoren:

Uitdevrragenlijstvoorleescoordinatoren

 

In 2019 leidden we daarnaast 13 nieuwe voorleescoördinatoren op, organiseerden we scholingsbijeenkomsten, deden bijna alle locaties mee aan de BoekStartmonitor, namen we deel aan een landelijk kopgroeptraject samen met vijf andere bibliotheken in Nederland, en richtten we ons op ouderpartnerschap.

BoekStartindekinderopvang

 

BoekStartochtenden

In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de kinderopvang werden er in 2019 in de Bibliotheek Kampen 44 BoekStart-inloopochtenden georganiseerd. Dit zijn laagdrempelige bijeenkomsten in de bibliotheek voor ouders en hun kinderen tot 4 jaar om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Het plezier in voorlezen staat hierbij centraal. De ochtenden bieden ouders bovendien de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en daarmee hun informele netwerk te versterken.

Het aantal bezoekers bij deze laagdrempelige bijeenkomsten voor (groot-)ouders en hun jonge kinderen is zo toegenomen dat eind 2019 een interne verhuizing plaatsvond naar de ‘grote zaal’ in de Stadskazerne. Gemiddeld kwamen er 21 kinderen (waarvan 2-3 baby’s, 10 dreumesen en 8 peuters) en 18 ouders/verzorgers.

 

Vrijwilligers

Het team van vrijwillige gastvrouwen/heren bij de BoekStartochtenden is onmisbaar. Zij zorgen voor praktische ondersteuning en voor het creëren van een prettige sfeer. In 2019 is het team uitgebreid met 4 nieuwe vrijwilligers en namen we afscheid van 2 trouwe vrijwilligers.

 2001 BoekStartVanMulkenzaal

 

Een feestje!

BoekStart bestond eind 2018 landelijk 10 jaar. Rond de jaarwisseling werden er door het hele land ‘gouden wikkels’ verstopt in BoekStartkoffertjes. Tijdens de Nationale Voorleesdagen in 2019 reikte wethouder van der Sluis een cadeaupakket, met daarin uiteraard diverse (baby)boekjes, uit aan de 3 gelukkige vinders van de gouden wikkels in Kampen .

190130 wethouder vd Sluis leest voor 2

 

Babycafé Reijersdam

Naast de BoekStartochtenden in de Stadskazerne werd er (in het kader van het project Een punt hebben! [Link volgt z.s.m.]) ook geëxperimenteerd met babyochtenden (4-18 maanden) in wijkcentrum Reijersdam. Deze werden georganiseerd in samenwerking met Quintus (4 ochtenden Baby Boek en Muziek) en Marga de Nijs (Een zee van rust) (4 ochtenden Relaxen met je baby).

 

Meer lezen over de samenwerking met Reijersdam in 2019? Lees hier het interview van Diana de Groot met Erik van de Belt en Jans Eilander (Reijersdam) en Joop Schulte en Irma Hollander (Bibliotheek).

 

1906 A6 fly Babycafe Onlinegebruik2

 

Doorverwijzingen

De Boekstartcoach is ook projectleider VoorleesExpress en contactpersoon Kinderzwerfboek.

In haar functie als projectleider VoorleesExpress verwees zij tijdens de huisbezoeken gezinnen bijvoorbeeld door naar:

DoorverwijzingenIrma

 

BoekStart

BoekStartochtenden: Het aantal bezoekers is gedurende het hele jaar bijgehouden: gemiddeld komen er per ochtend 21 kinderen en 18 ouders ouders.

BezoekersBSochtenden

 

 

 

 

 

 

TerugNaarHetJaarverslag2019