Bestrijden van laaggeletterdheid

Bestrijden van laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is voor onze bibliotheek een speerpunt. Het team van Jeugd en Educatie probeert laaggeletterdheid te voorkomen en zet zich via de ‘gezinsaanpak’ in voor het bereiken van ouder en kind in taalarme gezinnen, om zo de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken.

 

1909 Banner TaalpuntKampen2

 

Voor volwassenen bieden we een plek waar mensen kunnen werken aan het verbeteren van hun taalvaardigheid. Dat doen we met het Taalpunt. We bieden intensieve begeleiding in taal-, reken- en digitale vaardigheden, één op één met een taalmaatje, of in groepjes in het Taalcafé.

 

Daarnaast trainen we vrijwilligers, geven we workshops en trainingen over laaggeletterdheid aan medewerkers van andere organisaties in het sociaal domein en aan werkgevers.

Het Taalpunt is in 2019 steeds meer verweven geraakt met andere activiteiten in de Bibliotheek (zoals de cursussen voor digitale vaardigheden, het aanbod op oefenen.nl en de samenwerking met de VoorleesExpress en het onderwijs) en daarmee onlosmakelijk onderdeel van onze organisatie geworden.

 

TerugNaarHetJaarverslag2019