Participatie 2019

Participatie 2019

TerugNaarHetJaarverslag2019

 

1909 Banner TaalpuntKampen2

Bestrijden van laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is voor onze bibliotheek een speerpunt. Het team van Jeugd en Educatie probeert laaggeletterdheid te voorkomen en zet zich via de ‘gezinsaanpak’ in voor het bereiken van ouder en kind in taalarme gezinnen, om zo de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken.

Voor volwassenen bieden we een plek waar mensen kunnen werken aan het verbeteren van hun taalvaardigheid. Dat doen we met het Taalpunt. We bieden intensieve begeleiding in taal-, reken- en digitale vaardigheden, één op één met een taalmaatje, of in groepjes in het Taalcafé.

Daarnaast trainen we vrijwilligers, geven we workshops en trainingen over laaggeletterdheid aan medewerkers van andere organisaties in het sociaal domein en aan werkgevers. Het Taalpunt is in 2019 steeds meer verweven geraakt met andere activiteiten in de Bibliotheek (zoals de cursussen voor digitale vaardigheden, het aanbod op oefenen.nl en de samenwerking met de VoorleesExpress en het onderwijs) en daarmee onlosmakelijk onderdeel van onze organisatie geworden.

 

Letter voor Letter

letter voor letter rene karst in concert

In november kwam de musical Letter voor Letter naar Kampen toe. In deze muzikale voorstelling van René Karst en Carola Smit (mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel in samenwerking met lokale bibliotheken) werd het publiek in een goed gevulde Stadsgehoorzaal meegenomen in het leven van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Onze Taalpuntcoördinator Valérie Kiesouw en Taalambassadeur Wilfred ten Have hadden een belangrijke rol in de filmpjes die werden vertoond.

 

Aanbod voor anderstaligen

7D5C52AD 8169 486D A35F E3AD0E83171A

 
 

1907 A6 flyers Praatcafe def

 

Samen met Welzijn bieden we voor anderstaligen sinds september 2019 het ‘praatcafé’ aan in het multifunctionele centrum aan de Korteweg. Het is bewust geen Nederlandse les, maar een laagdrempelige manier om Nederlands te spreken. Mensen die echt nog weinig Nederlands spreken nemen een taalcoach of buurman of buurvrouw mee. Het is er sinds de start altijd gezellig druk.

Op 6 december vond er een bijzondere editie plaats van het Praatcafé. De bekende Kamper en Nederlandstalige zanger Stef Ekkel werd door het AVROTROS filmteam van het televisieprogramma 'Sterren NL' met een speciale missie naar het café gelokt. Kampen Online maakte dit verslag:

 

We bereiden ons voor op het ingaan van de Nieuwe Wet Inburgering in 2021 en zijn voor de gemeente een vanzelfsprekende schakel om nieuwkomers te helpen bij hun inburgering.

 

Cijfers Taalpunt Kampen

cijfersTaalpuntKampen2019

 

Leren omgaan met digitale voorzieningen

DS banner 1280x400

We stellen inwoners van Kampen in staat om basisvaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid te verwerven en te behouden. Dit doen we met de cursussen Klik&Tik en Digisterker. Beide cursussen worden vier keer per jaar gegeven. Vanuit Financiën op Koers en Welzijn wordt doorverwezen naar dit aanbod.

Deelnemers aan de cursussen kijkt hier positief op terug:

  • 75% van de deelnemers geeft aan door de cursus beter deel te kunnen nemen aan de samenleving
  • 88% krijgt door deze cursus zin om nog meer te leren
  • 100% zou de cursus als tip geven aan anderen
  • 100% vond de cursus goed of heel goed
  • 50% gaat de Bibliotheek door de cursus ook meer gebruiken voor andere dingen

 

In de bibliotheek is wekelijks een internetcafé: gratis hulp bij vragen over internet, computer, laptop, tablet en smartphone, uitgevoerd door vrijwilligers van SeniorWeb.

1901 Internetcafe 400x265

 

Werk, geld en gezondheid

Via oefenen.nl kunnen op de publiekscomputers in onze bibliotheek digitale programma’s doorlopen worden over werk, geld en (positieve) gezondheid.

Het netwerk van, voor en door werkzoekenden ArboPositief had ook in 2019 regelmatig bijeenkomsten in onze bibliotheek.

Samen met Financien op Koers en de Belastingdienst organiseerden we weer belastinginvuldagen in de Bibliotheek. Met ruim tachtig bezoekers was het erg druk. In het kader van ‘Een punt hebben’ organiseerden we dit afgelopen jaar ook in het wijkcentrum in Reijersdam in Brunnepe.

 

Een plek om iemand te ontmoeten

Logo Ont moet cafe

De cursussen van bijvoorbeeld ‘Klik&Tik’ zijn niet alleen een mogelijkheid om aan digitale vaardigheden te werken, het is ook een plek om anderen te ontmoeten. Zoals ook onze leeskringen plekken zijn waar vriendschappen ontstaan. Doormiddel van zogenaamd ‘camouflage-aanbod’ willen we eenzaamheid in Kampen tegengaan. Daar past ook het tweewekelijkse Ont-moetcafé bij. Wij zijn blij dat dit initiatief van pastor Gert Zomer in café Paatje een plek heeft gevonden waar de deelnemers zich thuis voelen.

 

Vooruitblik: Loket digitale overheid

Begin 2021 zal Bibliotheek Kampen, net als veel andere bibliotheken, een ‘Informatiepunt Digitale Overheid’ (IDO) gaan openen. Daar gaan we in 2020 mee aan de slag. Bij dit punt kunnen bezoekers terecht met vragen over zorg, huurtoeslag, DigiD, betalen van verkeersboetes en andere zaken. Deze ontwikkeling past heel goed bij de weg die we in 2019 zijn ingeslagen.

 IDO logo

 

TerugNaarHetJaarverslag2019