Direct naar de inhoud

Taalwandeling tijdens de Week van de Alfabetisering

Taalwandeling tijdens de Week van de Alfabetisering

TerugNaarHetJaarverslag2019

 

Laaggeletterdheid is een complex en hardnekkig probleem, op dit moment neemt landelijk het aantal laaggeletterden alleen maar toe. We kunnen dit alleen een halt toeroepen door samen op te trekken en met veel organisaties te werken aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.

 

spandoekwvda19

 

Het project ‘Een punt hebben!’ dat we in 2019 hebben uitgevoerd was hiervoor een uitgelezen kans. Met veel organisaties samen werkten we in de Kamper wijk Brunnepe aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid.

 

Eén van de vele activiteiten die we in het kader van dit project organiseerden was een Taalwandeling. Deze vond plaats in de Week van de Alfabetisering, een landelijke week waarin aandacht gevraagd wordt voor laaggeletterdheid. Groepen met professionals uit verschillende werkvelden trokken samen Brunnepe in. Onderweg werden er QR-codes gezocht.

 

TaalwandelingBrunnepe2

 

Met een mobiele telefoon werden er zo midden in de wijk filmpjes bekeken, die steeds eindigden met een activerende vraag. Het doel van deze wandeling was ontmoeting en samen over het onderwerp laaggeletterdheid in gesprek gaan.

 

Margriet Last (sociaal werker bij Welzijn Kampen) vertelt hierover: 

QuoteMargrietLast Convenant

 

TerugNaarHetJaarverslag2019