Direct naar de inhoud

Convenant Kampen leest!

Convenant Kampen leest!

TerugNaarHetJaarverslag2019

 

In Café Paatje werden 7 november 2019 vijftien handtekeningen gezet onder een convenant tussen gemeente, Bibliotheek en schoolbesturen. Hiermee tekenden alle besturen voor primair onderwijs uit de gemeente Kampen, het Pieter Zandt College, de gemeente en de Bibliotheek voor een geletterde gemeente. De ondertekenaars beloven zich er gezamenlijk voor in te zetten dat alle kinderen in Kampen de kans krijgen op te groeien in een taalrijke omgeving en benadrukken het belang van (voor)lezen en aandacht voor leesplezier in het onderwijs.

We zijn er bijzonder trots op dat dit is gelukt! Het is onze ambitie om hierop door te pakken. Of zoals de drijvende kracht achter het convenant Dieuwke de Goede (programmamanager Jeugd en Educatie) het aan het eind van de avond zei:

QuoteDdG Convenant

 

 

De twee grote schoolbesturen IRIS en OOK trokken vanaf het begin op met de Bibliotheek in de aanpak de Bibliotheek op school. Rudi Meulenbroek (directeur-bestuurder OOK) vertelt:

QuoteRudiMeulenbroek Convenant

 

 

Lees meer: https://www.bibliotheekkampen.nl/nieuws/1116-convenant-kampen-leest

https://www.weblogkampen.nl/index.php/2019/11/13/kampen-leest-bevordert-leesplezier-jeugd/

 

Het convenant werd landelijk als ‘good practice’ benoemd en resulteerde in 2019 en 2020 in enkele uitnodigingen voor zowel provinciale als landelijke klankbordgroepen en bijeenkomsten.

 

 TerugNaarHetJaarverslag2019