Direct naar de inhoud
 • Voorwoord

  Eén van de best bewaarde geheimen van de Stadskazerne bevindt zich in mijn eigen werkkamer op de derde verdieping van het gebouw...

  Lees meer

 • Feiten & cijfers 2019

  Hoeveel mensen bezoeken eigenlijk de bieb per dag, en hoeveel lenen/lezen zij? Hoeveel kinderen worden er bereikt met de Bibliotheek op school? Antwoorden op deze en andere vragen vind je hier.

  Met trots presenteren we de resultaten van 2019!

  Lees meer

 • Achter de schermen

  Achter de schermen is het deel van het jaarverslag dat zich letterlijk en figuurlijk buiten het gezichtsveld van klanten en bezoekers afspeelt, namelijk in de bedrijfsvoering.

 • Organisatieontwikkeling

  De wereld verandert en de Bibliotheek verandert mee. Net als veel bibliotheken in het land verandert ook de Bibliotheek Kampen van een ‘klassieke’ uitleenbibliotheek naar de maatschappelijk educatieve bibliotheek: de bibliotheek als centrale plek in de stad voor ontwikkeling en non-formeel leren.

  Lees meer

 • Personeel

  2019 was ook het jaar van een grote aderlating…

  Lees meer

 • Financiën

  De Bibliotheek staat er financieel goed voor. Ook al sluit de jaarrekening met een tekort van...

  Lees meer

 • Sambiq

  In Sambiq werken de Stadsgehoorzaal, het Archief, het Museum, de Bibliotheek en Quintus samen. Sambiq wil een sterk verbindend platform zijn voor de kunst en cultuur in Kampen. Steeds vaker programmeren Sambiq partners samen, zoals in het Verhaal van Kampen.

  Lees meer

 • Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan binnen de Bibliotheek en sparringpartner voor de directeur-bestuurder. De Raad werkt volgens de Code Cultural Governance, bestaat uit vijf leden en vergadert ongeveer 5 keer per jaar. In 2019 bestond de Raad uit:

  • Riëtte van Heeswijk, voorzitter

  • Calista Bos

  • Fokke Dijkstra

  • Aimée Streefland (tot oktober)

  • Fleur Wilmsen

  Belangrijke onderwerpen waar in de Raad over gesproken is, waren samenwerking, zowel lokaal in Sambiq als provinciaal met andere bibliotheken, de organisatieontwikkeling en de aangekondigde taakstelling op cultuur.

 • Hoogtepunten

  In onze bibliotheek gebeuren natuurlijk iedere week mooie dingen. Toch is het ons gelukt om er voor dit jaarverslag 2019 drie pareltjes uit te kiezen waar we trots op zijn.

 • Convenant Kampen leest!

  Op 7 november ondertekenden alle besturen voor primair onderwijs, de gemeente en de Bibliotheek Kampen het convenant Kampen Leest! en beloven daarmee zich in te zetten voor een geletterde gemeente. Een bijzondere mijlpaal!

  Lees meer

 • Taalwandeling

  In de Week van de Alfabetisering, een landelijke week waarin aandacht wordt gevraagd voor de aanpak van laaggeletterdheid, organiseerden we een Taalwandeling. Dit was onderdeel van het project Een Punt Hebben. Wandel je even mee?

  Lees meer

 • De Bibliotheek maken we samen

  Al een aantal jaren dragen vrijwilligers op geweldige wijze bij aan Bibliotheek Kampen. In 2019 is er hard gewerkt om het vrijwilligerswerk en -beleid goed te regelen.

  Lees meer

 • Team Jeugd & Educatie

  In het kader van 'De Bibliotheek komt naar je toe!' is de kans groot dat je ons ergens in de gemeente Kampen bent tegengekomen.

  Het team Jeugd & Educatie zet zich in om (voor-)leesplezier te bevorderen bij iedereen van 0 tot 18 jaar.

 • 0-4 jaar

  Met je baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam. Het stimuleert de taal- en spraakontwikkeling van je kind, zo blijkt uit onderzoek. En het verhoogt de concentratie. Allemaal zaken waar je baby een leven lang plezier van heeft.

  Hoe we dit doen lees je hier.

  Lees meer

 • 4-12 jaar

  Het ultieme voorbeeld van ‘de Bibliotheek komt naar je toe’ is natuurlijk de Bibliotheek op school.

  Lees meer

 • 12-18 jaar

  Het voortgezet onderwijs, en dan met name het VMBO, is een belangrijke ontbrekende schakel in het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid. Hier gingen we in 2019 mee aan de slag.

  12-18 jaar

 • Gezinsaanpak

  Voor sommige ouders en kinderen zetten we graag een stapje extra. Omdat we ons zorgen maken om de taalontwikkeling van deze kinderen of omdat de ervaring leert dat voor hen de drempel om de Bibliotheek binnen te stappen (te) hoog is. Deze kinderen en hun ouders bereiken we alleen dankzij goede samenwerking met diverse partners.

  Lees meer

 • Team P&I

  Team P&I ondersteunt inwoners die onvoldoende basisvaardigheden hebben om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Daarnaast organiseren we, samen met de stad, activiteiten gericht op ontmoeting, dialoog en verdieping.

 • Participatie

  We helpen bij het verbeteren van laaggeletterdheid, digi-vaardigheden en zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld met het Taalpunt en cursussen Klik&Tik. Onze bibliotheek is een plek om aan basisvaardigheden te werken en tegelijkertijd om anderen te ontmoeten.

  Lees meer

 • Inspiratie

  Uiteraard hebben we in 2019 weer tal van activiteiten, spreekuren, lezingen en workshops georganiseerd.

  Daarvan doen we hier een bloemlezing. We hebben de ambitie om een plek te zijn waar alle Kampenaren zich kunnen ontwikkelen (maar niets moet). 

  Lees meer