Klachtenformulier

Indien u een klacht wilt indienen over de Bibliotheek dan kunt het klachtenformulier invullen. In de klachtenprocedure leest u meer over het indienen van een klacht en de afhandeling ervan. De digitale versie van de klachtenprocedure is  hier te lezen.

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
Lenersnummer
Vestiging waar klacht betrekking op heeft
Datum waarop klacht heeft gespeeld
Naam bibliotheekmedewerker (indien van toepassing)
Omschrijving van uw klacht