Website voorlezen

over ons

Naam: Stichting Openbare Bibliotheek Kampen
Nummer KvK: 40059322
Nummer omzetbelasting: NL002639580B01

Bibliotheken zijn bij de Belastingdienst aangemerkt als 'Algemeen Nut Beogende Instellingen' (ANBI).

Contactgegevens
Oudestraat 216
8261 CA KAMPEN
e-mail:
telefoon: 038-3312101

Bestuurssamenstelling/Raad van Toezicht
Bestuurder
A.E.B. Schol

Commissarissen
A.C. Goedegebure
L.A.C. van Lieshout
W.J.C.M. Peters
R.G.I. Hafkamp
F. Wilmsen

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de openbare bibliotheekvoorziening in de gemeente Kampen te bevorderen en in stand te houden, in de meest ruime zin (Statuten, artikel 2).

Beleidsplan
Klik hier om het beleidsplan 2017-2020 te bekijken (pdf)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Klik hier om het jaarverslag 2016 te bekijken (pdf)

Financiële verantwoording
Klik hier om een samenvatting van de jaarrekening 2016 te bekijken (pdf)

Beloningsbeleid
Beloning is volgens de CAO Openbare bibliotheken