Word jij de nieuwe Kamper Stadsdichter?

 

Wie weet Kampen te vangen in de mooiste woorden?

Kampen heeft sinds 2013 Stadsdichters. De Stadsdichter beschrijft op eigen initiatief, op verzoek van de Bibliotheek of in opdracht van derden over het wel en wee van de stad. 

Ben je trots op Kampen en hou je van de stad, ook al is je relatie met de stad soms een haat-liefde verhouding? En hou je ervan om je kijk op de stad te verwoorden in een gedicht of rap? En vind je het leuk om regelmatig op papier of op een podium van je te laten horen? Dan is het Stadsdichterschap misschien iets voor jou! 

Op donderdag 31 januari, de Nationale Gedichtendag 2019, maakt de jury tijdens een feestelijke avond in de Stadskazerne bekend wie de opvolg(st)er wordt van de huidige Stadsdichter, Ilja Albers en haar voorganger Bas Nijhof. Iedereen is bij deze van harte uitgenodigd om daar bij te zijn. 

 

Van 19 januari tot en met 23 februari 2019 is in de Nicolaas Plompzaal in de Stadskazerne de expositie ‘Liefde voor letters’ te bezichtigen. Letters vormen woorden, woorden maken een gedicht en zo past deze Stadsdichterverkiezing perfect bij deze expositie van het Stadsarchief Kampen.

 

Hoe doe je mee?  (vanaf 16 jaar)

 • Stuur voor 1 januari 2019 twee gedichten of raps naar activiteiten@bibliotheekkampen.nl.
 • 1 gedicht/rap moet over Kampen gaan, voor het 2estuk is het onderwerp vrij. 

Bibliotheek Kampen en Stadsarchief Kampen nodigen iedereen van harte uit om mee te doen. 

Meer informatie: arijpma@bibliotheekkampen.nl of 038-3331828, Alie Rijpma 

 Schermafbeelding 2018 11 20 om 16.56.15 

Ilja Alberts, Stadsdichter van Kampen 2016 - 2019

IljaAlberts

IljaAlbertsGedicht


Bas Nijhof, Stadsdichter van Kampen 2013-2016

IMG 8102

150301 De Brug


Reglement Stadsdichter per 15 november 2018. 

Tijdens de poëzieweek 2018 wordt in Kampen de 3eStadsdichter benoemd.  

Van de Stadsdichter wordt verwacht, dat zij/hij minimaal 5 keer per jaar een passend gedicht schrijft bij bijzondere gelegenheden en/of gebeurtenissen in de gemeente Kampen. De gedichten moeten betrekking hebben op (de gemeente) Kampen en de betreffende gelegenheid/ gebeurtenis. 

De Stadsdichter is woonachtig in de gemeente Kampen en wordt benoemd door de initiatiefgroep Stadsdichter Kampen voor een periode van maximaal 3 jaar. 

Stadsdichter Kampen is een initiatief van Bibliotheek Kampen. 

Taakverdeling

De initiatiefgroep Stadsdichter Kampenneemt de volgende taken op zich:

 • Organisatie van sollicitatieronde/wedstrijd voor de Stadsdichter
 • Het aanstellen van een onafhankelijke jury en ondersteunen van hun werkzaamheden
 • De benoeming van de Stadsdichter tijdens een feestelijke bijeenkomst 
 • Kan de Stadsdichter vragen om een passend gedicht bij een gelegenheid/gebeurtenis te schrijven
 • Werkzaamheden om de Stadsdichter te promoten en publicatie van de gedichten te bevorderen 
 • Te beslissen over alle zaken waarin dit reglement of de overeenkomst met de Stadsdichter niet voorziet

De onafhankelijke jury :

 • Bestaat uit minimaal 3 Kampenaren met kennis van en/of affiniteit voor poëzie 
 • De jury selecteert uit de geanonimiseerde inzendingen die (max. vijf) inzendingen, waarvan de auteur genomineerd wordt voor het Stadsdichterschap. 
 • De jury adviseert de initiatiefgroep, al dan niet na een gesprek met de genomineerden, over wie van de genomineerden de jury het meest geschikt vindt om benoemd te worden tot Stadsdichter. 

De Stadsdichter:

 • schrijft, op eigen initiatief of op verzoek van de initiatiefgroepminimaal 5 passende gedichten per jaar bij bijzondere gelegenheden of gebeurtenissen
 • geeft de initiatiefgroep het recht tot publiceren van de gedichten in de lokale pers of middels de (digitale) informatiekanalen van de in de initiatiefgroep deelnemende partijen
 • krijgt voor het Stadsdichterschap eeuwige roem en een tastbaar aandenken
 • kan door de initiatiefgroep of andere partijen in Kampen verzocht worden om als Stadsdichter op te treden/ werk voor te dragen