Onbekend

Sociologie

75 jaar vrijheid / -

75 jaar vrijheid / -
Multiculturele gerechtigheid : een christelijk-wijsgerige visie in discussie / -

Multiculturele gerechtigheid : een christelijk-wijsgerige visie in discussie / -
Pleidooi vanuit christelijk perspectief van de sociaal en politiek denker Jonathan Chaplin voor een rechtvaardige omgang met culturele verschillen, met ...
Kosmisch Evenwicht : een handreiking voor een positieve toekomst / Schermer, George

Kosmisch Evenwicht : een handreiking voor een positieve toekomst / Schermer, George
Integratief-maatschappelijke visie voor een harmonisch-duurzaam evenwicht.
Hakken in het zand : Saoedische vrouwen over hun levens / Geel, Annemarie van

Hakken in het zand : Saoedische vrouwen over hun levens / Geel, Annemarie van
Interviews met Saoedische vrouwen in Jeddah en Riyad die een diepgaand en genuanceerd beeld geven van hun leven.. - Saoedi-Arabièˆ: het land waar ...
Ouderenmishandeling komt in de beste families voor / Termeer, Hetty

Ouderenmishandeling komt in de beste families voor / Termeer, Hetty
Pleidooi door een voormalige wijkverpeegkundige en coòˆrdinator ouderenmishandeling voor een adequate, betere aanpak van dit probleem, aan de hand van een ...
Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld : van signalering tot besluit / Douma, Linda

Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld : van signalering tot besluit / Douma, Linda
Praktisch handboek voor professionele hulpverleners.